En guide till Göteborgs stadsdelar – Stampen, Gullbergsvass och Holmen

Stampen, Gullbergsvass och Hultmans holme (ofta kallat bara Holmen) är tre stadsdelar som idag ingår i primärområdet Stampen. Stampen tillhörde Göteborg stad redan från stadens grundande. Gullbergsvass fylldes ut vid 1800-talets mitt och på Hultmans holme började det byggas ännu tidigare. Gullbergsvass och Hultmans holme tycks ha blivit Göteborgs 17:e rote år 1807 medan stadsdelen Stampen blev den 16:e roten.

Primärområde Stampen

Primärområde Stampen

Dessutom ingår Norra Gårda och halva Lilla Bommen, den östliga delen där polkagrishuset ligger, i primärområdet Stampen. Lilla Bommen ingick i  området som låg innanför vallgraven och befästningsanläggningarna. Norra Gårda låg i Örgryte socken och Örgryte landskommun fram till 1923. I Norra Gårda fanns bostadsbebyggelse i landshövdingehus kvar till 1980-talet och numera finns det bostadsbebyggelse igen.

Gränsen i öster för primärområdet är motorvägen och gränsen i väster är Drottningtorget, Nils Ericssonsgatan och Lilla Bommen. I söder är gränsen Fattighusån och i norr är det älven.

Stampen som stadsdel omfattar all bebyggelse mellan Drottningtorget i väster och Gullbergsån i öster. Gullbergsån är fortsättningen på Mölndalsån norrut vid Stamkyrkogården. Området på öster sida om Gullbergsån och fram till motorvägen är Norra Gårda (som från början var större och även omfattade områden ända fram till berget, där Prospect Hill, och Överåsparken ligger). Södra gränsen för Stampen är Fattighusån och norra är järnvägen.

Järnvägsområdet ligger i Gullbergsvass vars norra gräns är Mårten Krakowsgatan/Götaleden, I öster är motorvägen gräns och i väster Nils Ericssonsgatan. Den lilla befästningen Skansen Lejonet ligger i Gullbergsvass och för 100 år sen fanns runt berget ett av Göteborgs allra fattigaste bostadsområden. Ett område med nödbostäder med dålig standard. Husen revs 1961 och var då i mycket dåligt skick. Norr om Mårten Krakowsgatan och fram till älven är det Hultmans holme som idag även omfattar den östra delen av Lilla Bommen. Gullbergskajen ligger alltså i Hultmans holme. På Hultmans holme fanns bostäder kvar på 1970-talet men de sista bostadshusen revs på 1980-talet och efter det är det bara båtar vid Gullbergskajen (Drömmarnas kaj) som fungerat som bostäder i stadsdelen.

Mycket få människor i dagens Göteborg skiljer dock på Hultmans holme och Gullbergsvass. De flesta inkluderar hela området till älven i norr i beteckningen Gullbergsvass. När leden grävs ner och täcks över kommer också den fysiska barriären mellan de två stadsdelarna dessutom att försvinna. Namnet Hultmans holme kommer då sannolikt att helt försvinna i folkmun, precis som Brantdala och Vegastaden gjort och som Kommendantsängen sannolikt också kommer att göra.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “En guide till Göteborgs stadsdelar – Stampen, Gullbergsvass och Holmen”

Kommentarer inaktiverade.