En guide till Göteborgs stadsdelar – Gårda

GårdaGårda är en lätt avgränsad stadsdel som de flesta (sannolikt alla) kallar Gårda och med gränser som känns naturliga. I norr och öster begränsas Gårda av motorvägen genom Göteborg. En gång i tiden begränsa stadsdelen av bergen i öster där områden som Prospect Hill, Överås och Lunden ligger idag. I väster begränsas Gårda av Mölndalsån och i söder utgör Örgrytevägen gränsen.

Gårda tillhörde Örgryte socken och Örgryte landskommun till 1922 och var från 1923 en del av Göteborg. Stadsdelen är indelad i Norra Gårda, norr om Ullevigatan, och Södra Gårda söder om nämnda gatan. Ursprungligen var detta en del av textilindustridistriktet och området bestod av blandad träkåksbebyggelse, fabriker och kvarter md landshövdingehus.

Landshövdingehusen fanns dels kring Rantorget i norr där spårvägshallarna idag ligger, dels längs söderut. Rantorget var på den tiden ett riktigt torg och inte en gata. Bebyggelsen revs för att skapa spårvägshallarna som stod färdiga 1985. I närheten av dem har det senare byggts bostäder på gamla industritomter. Söder om nuvarande Ullevigatan fanns kåkbebyggelse och villor, allt rivet idag till förmån för kontorsbyggnader och längst i söder finns en del av landshövdingehusbebyggelsen kvar. På 1970-talet var detta område fullt med klubbar av olika slag. En bebyggelse som i sig ersatt en äldre villabebyggelse. En del av industrierna har idag ersatts av eller byggts om till bostäder, andra har blivit kontor.

Stora delar av Gårdas bostadsbebyggelse i trä revs när motorvägen drogs fram eftersom motorvägen tog betydligt större plats än järnvägen som fanns där innan. Järnvägen stoppades för sin del in i en tunnel.

Idag är det ursprungliga Gårda uppdelat på tre primärområden, men det vi alla uppfattar som Gård är uppdelat på två. Södra Gårda ingår i Hedens primärområde medan Norra Gårda ingår i Stampens primärområde. Den del av Gårda som hamnade öster om motorvägen ingår i Olskrokens primärområde.

Området öster om Mölndalsån vid Liseberg, dvs söder om Örgrytevägen har aldrig varit en del av Gårda utan har alltid varit en del av Jakobsdal. Idag uppfattas det som Liseberg eftersom det mesta ingår i nöjesparken. Området ingår i Hedens primärområde.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements