Människofientlighet och miljonprogram

En en kritik av Lena Anderssons artikel om Tensta och miljonprogrammet i DN skriver Dan Hallemar i Expressen att Lena Andersson påstår att de som skapade miljonprogrammen hatade människor. Han har i stort sett rätt i sin kritik av Lena Andersson på den punkten. Hon skriver faktiskt som om hon tror att de som skapade miljonprogrammet hatade människor, något jag kallar hennes högervridna fördomar i min kommentar till Lena Anderssons artikel. Så är det naturligtvis inte.

De som skapade miljonprogrammets bostadsområden hatade inte människor. De ville väl, men hade fel och gjorde fel. Det vill dock Hallemar inte hålla med om. Han drar upp flera exempel på förorter som han menar är levande. Kista, Bredäng, Skärholmen. Jag vet inte hur det är i de två senare men om det är som han säger är de snarare undantagen som bekräftar regeln. Midsommarkransen som han tar upp som ett traditionellt stadsområde där folk vallfärdar till det mer levande Bredäng är dock i huvudsak inget traditionellt stadsområde även om bitar av stadsdelen såsom Tellusborg är mer traditionell stad.. Midsommarkransen är dock i huvudsak också ett modernistiskt, funktionalistiskt område utan fungerande gatuliv och socialt liv även om det inte är ett miljonprogramsområde. Exemplet bevisar ingenting.

Inte heller Kista bevisar nånting. Stadsdelen byggdes när miljonprogrammet var på väg att avslutas och på samma sätt som alla de andra stadsdelarna på Järvafältet såsom Husby, Tensta, Rinkeby etc. Senare lades ett externt köpcentrum till invid Kista liksom industriområden. Det är ett resultat, inte av miljonprogrammet, men av en annan modernistisk planering. En planering med utgångspunkt från bilismen.

Kista industriområde byggdes inte för människorna i Kista utan för människor på andra håll som kunde åka dit med bilen. På samma var och är det med Kista galleria. Gallerian byggdes inte för de som bor i Kista utan för de som arbetar i industriområdet och som tar sig dit med bil. Det är klart att gallerian betytt att Kista levt upp, men inne i Kistas bostadsområden är det precis lika dött som i Tensta eller nya Annedal och Landala i Göteborg. Det är precis lika icke-fungerande som vilken miljonprogramsförort som helst. Kista är inte blandat utan funktionsuppdelat. Det ligger också på bilfritt gångavstånd från Husby utropar Hallemar. Precis som det var nåt positivt. Det är ju i själva verket en del av problemet. Bilfriheten. Hallemar gör inget annat än förvillar med sin debattartikel i Expressen. Han förvränger verkligheten för att framställa Lena Andersson som en person utan koll.

Om landsbygden var förebilden för förorten som Hallemar skriver, vilket jag ärligt sagt tvivlar på, så är det ju konstigt att förorten inte har landsbygdens sociala kontroll men däremot landsbygdens totala brist på sociala funktioner om restauranger, affärer, sociala mötesplatser med mer. Att stadsdelar planerade för 5 000 till 20 000 människor bygger på idén om den lilla byn faller faktiskt på sin egen orimlighet.

Dan Hallemar skriver vidare att miljonprogrammets förorter behöver renoveras och förnyas. Han skriver att de intentioner de som skapade dem hade, med vilket jag misstänker han menar deras intentioner att bygga bort fattigdomen, måste genomföras. Problemet är att det inte går att göra genom att skapa segregerade miljöer som upplevs otrygga och där förutsättningar för ett fungerande social liv, social kontroll, gatuliv, möten med mera saknas. Vilket är vad Jane Jacobs som han hyllar i verkligheten sa och skrev.

Jane Jacobs skulle aldrig ha försvarat miljonprogrammet så som Hallemar gör och hennes åsikter skulle sannolikt legat närmare Lena Anderssons även om hennes förklaringar inte skulle varit de som Andersson har. Jacobs var motståndare till modernismens funktionsuppdelning av staden och motståndare till stadsplanering för bilismens skull. Två centrala delar av miljonprogrammet. Ett miljonprogram som ju Hallemar i grunden försvarar. Med hjälp av Jane Jacobs som inte skulle hållit med honom. Hallemar ägnar sig åt verklighetsförfalskning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements