Löjligt i GP om Brunnsparken

Så länge jag bott i Göteborg har barnfamiljer aldrig satt sig i Brunnsparken för att äta glass. Det kommer aldrig att hända. För det första är det ingen park, utan ett torg och en bytesstation. Den sista funktionen är den helt dominerande och den innebär att tusentals människor skyndar över platsen varje dag. En sådan miljö inbjuder inte till glassätning och vila. Det spelar heller ingen roll vilka träd, hur många träd, vilken beläggning som finns på marken etc. Brunnsparken förändras inte av sådana saker.

Var tionde år dyker diskussionen om hur hemsk Brunnsparken är. Träd byts ut, markbeläggning byts osv. Brunnsparkens funktion består och den förändras inte. Det är ingen mening att slänga ut en massa pengar för att försöka ändra parkens funktion, Städa, renovera, förändra i smått etc måste förstå alltid pågå. Platsen, torget, måste skötas och underhållas.

Brunnsparken är och förblir en plats för grupper av ungdomar att hänga, för tiggare och missbrukare att umgås eller tigga i och för folk som ilar mellan spårvagnar och bussar. Så har det varit i minst 40 år. Funktionen kan helt enkelt inte byggas bort såvida inte ett kontors- eller bostadshus byggs på platsen alternativt att spårvägstrafiken flyttar bort. Löjliga kampanjer i GP kring tryggheten i Brunnsparken kan inte ändra på det.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements