Cecilia Dalman Eeks märkliga förslag om Brunnsparken

Cecilia Dalman Eek är en ledande socialdemokrat i Göteborg. Som ett svar på moderaten Tykessons dumheter om Brunnsparken vill hon göra följande:

Brunnsparken ska vara öppen och lummig men samtidigt tydlig och lätt att snabbt ta sig igenom. Det behövs en annan golvbeläggning, det behövs ljus och luft och tydliga siktlinjer. Vi vill gärna se en servering mitt i parken och platser att vila en stund. Buskar och blommor kan ersätta en del av de misslyckade träden som sänker taket och gör platsen mörk. Kiosker och toalett behöver placeras så de inte blockerar sikten igenom parken.

Det hon vill gör är alltså att återställa Brunnsparken så som den var innan den senaste förändringen då bänkar togs bort, kiosken flyttades, ny och annorlunda markbeläggning lades samt buskar togs bort för att göra parken mer öppen och mindre tillgänglig för missbrukare som gärna satt på bänkarna längs med kanalen. Servering har det också funnits men den togs bort då den drog till sig oönskade element (läs ungdomar, missbrukare och tiggare). Förändringarna då var naturligtvis misslyckade och ändrade inget i grunden vilket vi nu kan se av den aktuella debatten. Brunnsparkens sociala liv kan helt enkelt inte förändras på grund av platsens användning som Göteborgs viktigaste bytesstation för kollektivtrafiken.

De förändringar av Brunnsparken som Dalman Eek vill genomföra är sånt som vid tidigare tillfällen tagits bort av samma anledningar som hon nu vill återinföra dem. Det är onekligen rätt pantat. Dessutom totalt historielöst. Ingenting kommer att förändras om ändringarna görs. Samma folk kommer att hänga i parken ändå. Samtidigt tycker jag dock att det är bra med bänkar och en servering. Men det kommer inta att förändra nåt. Hela diskussionen är löjlig. Debatten är helt pantad.

Samtidigt har Dalman Eek en poäng när hon påpekar att det inte går att göra en lugn och vilsam plats av Brunnsparken:

Att göra en lugn och vilsam park av den är inte alldeles rimligt. Men mycket kan göras för att platsen ska bli trevligare och tryggare än i dag. Därför gav park- och naturnämnden redan förra året ett uppdrag till förvaltningen att lämna förslag på hur parken ska göras om.

Hon glömmer dock bort att det är ett torg och ingen park. Hon glömmer bort att inget kommer att förändras vad det gäller det sociala livet i Brunnsparken även om en servering och bänkar vore trevligt och bra.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements