En guide till Göteborgs stadsdelar – Kålltorp, Vidkärr med mera

Primärområde Kålltorp

Primärområde Kålltorp

Östra Göteborg består av en mängd olika stadsdelar. Några av dem har jag skrivit om i inläggen om Örgryte, Olskroken och Bagaregården samt Lunden. Här ska jag behandla resten dvs primärområdena Kålltorp, Sävenäs och Björkekärr. Primärområdet Kålltorp består av de östra delarna av det egentliga Kålltorp medan de delar av Kålltorp som ligger väster om Munkebäcksgatan men öster om Östra begravningsplatsen tillhör primärområdet Härlanda. Området längst ner i sydöst som brukar kallas Apslätten ligger också i Kålltorp, men tillhör primärområde Kärralund. Kålltorp omfattar också Renströmska sjukhusets område. Kålltorp inkorporerades i Göteborg år 1909.

Norr om Torpavägen tillhör den stadsdel som historiskt kallats Vidkärr också primärområdet Kålltorp. Vidkärr omfattar för en del personer allt nedanför Bagargårdens höjder i väster till Kaggeledsgatan i öster inklusive området där Härlanda gård och landeri låg. Delar av Vidkärr mellan Bagargårdens höjder och kring Munkebäcksgatan kallas idag Munkebäck av många. Detta begrepp omfattar idag i allmänhet också industri- och hotellområdet söder om motorvägen. Riktigt vad som är Munkebäck och vad som är Vidkärr är lite oklart. Men klart är att Torpa som ligger öster om Kaggeledsgatan och området kring Vidkärrs barnhem norr om Torpagatan också räknas till Vidkärr av många. Östra sjukhuset räknas dock inte till Vidkärr och inte heller till Torpa även om Torpakolonin ligger intill Östra sjukhuset. Vidkärr består till stor del av villabebyggelse, men i väster också av lamellhus i park.

Torpa sträcker sig mellan Kaggeledsgatan (gräns mot Vidkärr i väster) och Torpavägen i öster, Lindhultsgatan och naturområdet mellan denna gata och Torpakolonin utgör gräns mot Vidkärr i söder medan motorvägen är gränsen i norr. Torpa liksom den del av Vidkärr som ligger öster om Kaggeledsgatan tillhör primärområdet Sävenäs (verkligen ett märkligt namn) tillsammans med Fräntorp och Sävenäs. Torpakolonin tillhör dock istället Björkekärrs primärområde. Torpa som stadsdel är ett väl sammanhållet äldre funkisområde med lamellhus i park.

Fräntorp är området mellan Östra Torpavägen i väster och söder, motorvägen i norr och Partille. Det är ett så kallat egnahemsområde som består av hus som brukar kallas sockerbitar. Sävenäs är området norr om motorvägen med järnvägsbangård och industrier. Primärområdet Sävenäs omfattar också bebyggelsen närmast Gamlestadsvägen som väl av de flesta uppfattas som en del av just Gamlestaden.

Primärområden från väster till öster, 202 Redbergslid, 203 Bagaregården, 210 Kålltorp och 211 Torpa.

Primärområden från väster till öster, 202 Redbergslid, 203 Bagaregården, 210 Kålltorp och 211 Torpa.

Primärområdet Björkekärr omfattar stadsdelen Björkekärr som är ett miljonprogramsområde inklusive radhusområdet Robertshöjd i sydöst. Dessutom ingår Torpakolonin, Östra sjukhuset, Studiegångens studenthem (Rosendal), Härlanda tjärn, Skatås, Brudaremossen och större delen av Delsjöområdet.

Primärområde Björkekärr

Primärområde Björkekärr

Området väster om Kaggeledsgatan som hörde till Härlanda har hört till Göteborg sen staden grundades och innan dess till Nya Lödöse. Resten införlivades i Göteborg 1922 tillsammans med övriga delar av Örgryte socken och landskommun.

Läs mer om stadsdelarna ur ett historiskt perspektiv:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements