Mycket kraftig minskning av antalet skjutningar i Göteborg

I år har det enligt polisen varit 12 skjutningar och 3 döda i skjutningar i Storgöteborg. Det är en mycket kraftig minskning jämfört med tidigare år. Antalet skjutningar i Storgöteborg under 2016 var enligt polisen 55, 2015 var det 49 och 2014 61. Antalet dödade i skjutvapenmord under tidigare år har varit fler än så. Jag har med hjälp av tidigare polisuppgifter och uppgifter i media fått fram följande siffror. De är något lägre än de siffror som polisen redovisat i en artikel i GP men de omfattar också ett mindre geografiskt område.

Antal skjutvapenmord i Göteborgs kommun 2005-2017

2005: 3
2006: 8
2007: 5
2008: 6
2009: 8
2010: 3
2011: 2
2012: 3
2013: 9 (varav 8 i gängrelaterade mord)
2014: 7
2015: 7 (totalt 12 döda i gängrelaterade mord)
2016: 7
2017: 3 (varav ett egentligen kan vara relationsrelaterat)

Skjutningar 2013-2017, Göteborgs kommun

2013, 57
2014, 52
2015, 31
2016, 39
2017, 9 (på 7 månader, det motsvarar cirka 15-20 på hela året)

Oavsett vilka siffror vi använder var dock 2013 toppåret när det gäller antalet skjutningar och 2015 toppåret vad det gäller antalet gängrelaterade mord. Sen 2013 har antalet skjutningar alltså minskat och sen 2015 har antalet dödade i gängrelaterade mord minskat. Det är också tydligt att åren 2008-2009 var en lika våldsam period som åren 2013-2016.

Trots den kraftig minskningen försöker GT ändå framställa år 2017 som ett riktigt dålig år med mycket gängvåld. Tänk att det ska vara så vårt att acceptera verkligheten. De skriver också att siffrorna legat konstant, men det är alltså inte korrekt. I år har det inträffat en mycket kraftig minskning av antalet skjutningar och ända sen toppåret 2013 har antalet i realiteten minskat.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements