Riskerna för säkerhetsluckor minimeras enklast genom att privatisering förbjuds

Att ha säkerhetskänsliga samhällssystem som föremål för privatiseringar och upphandlingar är dumt. Det har Transportstyrelsen agerande visat.  Adam Cwejman i GP vill därför öka övervakningen och kontrollen samt ge den hemliga polisen (Säpo) mer makt. Att ge hemlig polis (säkerhetspolis) mer makt är aldrig en bra idé. Samhällets kontroll över den typen av organisationer är nämligen alltid dåligt. Det ligger i sakens natur. För att ett samhälle ska förbli demokratiskt krävs därför att säkerhetstjänster och hemliga poliser har så lite makt som det är möjligt.

Bästa sättet att bekämpa säkerhetsluckor är istället att begränsa riskerna för säkerhetsluckor. Enklaste sättet att minska säkerhetsluckorna är atts e till att hemliga system, register med mer inte hanteras av många olika aktörer. Det bästa är alltså att de inte blir föremål för upphandlingar, privatiseringar och utförsäljningar. Vanliga myndigheter som hanterar hemligt material har vi direkt demokratiskt kontroll av och direkt insyn i. I Säpo finns ingen direkt insyn som allmänheten kan ta del av.

Genom att begränsa vad som är möjligt att privatisera och sälja ut, at begränsa vad som ska marknadsutsättas skapar vi ett öppnare mer genomskinligt samhälle. Adam Cwejman i Gp vill göra tvärsom. Han vill skapa ett mer slutet, mer odemokratiskt samhälle genom att ge ökad makt till en organisation där allmänheten inte har nån möjlighet till insyn och där våra folkvald politiker bara har begränsad insyn,

Cwejman vill ha mer diktatur, ett mer slutet samhälle, för att begränsa säkerhetsläckor. Jag tycker istället mer demokrati, ett mer öppet samhälle, är att föredra.

Hade det varit förbjudet att privatisera register och system där det finns hemliga uppgifter hade problemet faktiskt inte ens funnits. Dessutom hade det varit mycket billigare än att öka kontrollapparaten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

 

Advertisements