En guide till Göteborgs stadsdelar – Kallebäck

Kallebäck är en av Göteborgs mest väldefinierade stadsdelar då den är avgränsad av höga berg i söder samt motorväg i öster, norr och väster. Stadsdelen ligger som en liten isolerad ö söder om riksväg 40 och öster om E6. Från början var gränsen för stadsdelen i väster Mölndalsån och området där ICA Maxi och Ångpanneföreningens skyskrapa ligger hörde då till Kallebäck. Idag uppfattas det senare området snarare som Elisedal och utgör formellt en del av Krokslätt och Krokslätt primärområde. Kallebäck inkorporerades i Göteborg 1922 tillsammans med övriga resterande delar av Örgryte landskommun och socken.

Kallebäck innefattar också området kring Kallebäcks källa som dock ligger nordost om riksväg 40 och kring källan och upp mot golfklubbens hus ligger ett äldre villaområde. Detta område liksom delar av Delsjöns golfbana, Gundla mosse och industriområdet vid Delsjömotet hör idag också till Kallebäck. Huvuddelen av det senare området låg innan det byggdes i Mölndal men inkorporerades i Göteborg på 1990-talet.

I Kallebäck finns några äldre arbetarbostäder av trä bevarade och det fanns mer sån bebyggelse mot Almedal där motorvägen idag går fram. Huvuddelen av Kallebäck är dock miljonprogram byggt på 1950- och 1960-talen. I modern tid har de äldre lamellhusen och punkthusen kompletterats med fler punkthus. Kallebäck omfattar också två industriområden, ett längs med motorvägen där Arlas mejeri tidigare låg och järnvägen samt ett vid Delsjömotet där Saab Electronic Defence Systems (tidigare Ericsson) ligger.

Kyrkligt tillhör stadsdelen Örgryte församling.

Kallebäcks primärområde

Kallebäcks primärområde

Läs mer om området ur ett historiskt perspektiv:

En guide till Göteborgs stadsdelar – Kallebäck
En guide till Göteborgs stadsdelar – Krokslätt
En guide till Göteborgs stadsdelar – Örgryte

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements