Bombnazister frikända för mordförsök men dömda till fängelse

Tre nazister har stått åtalade för tre olika bombattentat i Göteborg. Hovrätten har nu dömt två av dem dem för inblandning i attentatet som riktades mot Syndikalistiskt forum och har dömt alla tre för attentatet mot Lilleby camping men frikänt de två män som åtalades och dömdes av tingsrätten för inblandning i bombattentatet i Järnbrott. Hovrätten skärpte straffen för de brott de tre männen döms för.

De dömda männen har på olika sätt haft kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Attentaten riktade sig mot Syndikalistiskt forums lokal i centrala Göteborg och mot två olika flyktingboenden (Järnbrott och Lilleby Camping). Vid explosionen i Järnbrott blev en person mycket svårt skadad.

Viktor Melin åtalades för samtliga tre brott. Jimmy Jonasson åtalades för attentaten mot de två flyktingboendena medan den tredje mannen, Anton Thulin, enbart ålatades för attentatet mot Lilleby Camping.

Tingsrätten dömde Viktor Melin för allmänfarlig ödeläggelse avseende bombexplo­sionen som riktades mot Syndikalistiskt forum.

Han dömdes även för att tillsammans med de två andra åtalade männen ha försökt utlösa en bomb vid Lilleby camping (försök till allmänfarlig ödeläggelse). De andra två männen dömdes för medhjälp till detta brott.

Jimmy Jonasson och Viktor Melin dömdes av tingsrättens majoritet för bomben som exploderade i Järnbrott (allmänfarlig ödeläggelse respektive medhjälp till detta brott). Beträffande den explosionen dömde tingsrätten även ut ett skadestånd.

Hovrätten har i huvudsak gjort samma bedömning som tingsrätten när det gäller vad som är bevisat om attentaten mot Syndikalistiskt forum och Lilleby camping, männens medverkan till brotten samt rubriceringen.

Däremot frikände hovrätten de två åtalade männen för explosionen i Järnbrott; åtalet avsåg även bl.a. försök till mord. Hovrätten anser att bevisningen mot dem inte är tillräcklig. Det medför att hovrätten inte heller dömer ut något skadestånd till den skadade personen.

Två av de tre männen dömdes även för annan brottslighet.

Hovrätten ser något mer allvarligt på de brott som de tilltalade nu dömts för än vad tingsrätten gjort. Därför ligger det sammanlagda straffvärdet för den brottsligheten också högre än vad tingsrätten funnit.

Men eftersom de två män, Viktor Melin och Jimmy Jonasson, som dömdes i tingsrätten för allmänfarlig ödeläggelse vid ett av flyktingboendena nu frikänns i den delen, sätter hovrätten ned det sammanlagda fängelsestraffet för dem till 6 år och 6 månader respektive 2 år och 6 månader (i tingsrätten 8 år 6 månader respektive 5 år).

För Anton Thulin skärpte hovrätten fängelsestraffets längd till 1 år och 10 månader (i tingsrätten 1 år 6 månader).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements