Stalins krig mot Ukraina

Utanför bokmässan i Göteborg hösten 2017 manifesterade antifascister mot marscherande folkmordsförsvarande nazister. Inne på bokmässan manifesterade författaren Anne Applebaum i bokform mot folkmordsförsvarande stalinister.

Det handlar om hennes färska bok ”Red famine: Stalins war on Ukraine”. Den beskriver den okända massvälten i Ukraina 1932-1933. Vilken inte alls berodde på missväxt och dåligt väder, som vissa av dagens Sovjettrogna leninist-stalinister på vänsterkanten ännu påstår.

Bönderna i kornboden Ukraina motsatte sig tvångskollektiviseringen av jorden (och det fanns väl även ett nationellt motstånd mot att i sista hand styras från Ryssland, min kommentar). För att knäcka bondeklassens motståndsvilja konfiskerade man livsmedel och sände utomlands för att skaffa kapitalvaror. Gränserna stängdes och massvälten blev vapnet som knäckte böndernas motstånd (de kallades kulaker och Sovjetfiender),

”Vi har besegrat kulakerna”, deklarerade Stalin 1934. Och dåtida och nutida Sovjetvänner stod bi att kalla massvälten för västlig propaganda och fascistisk myt för att skada socialismen. Men Anne Applebaum (och andra historiker och demografer) har letat i gamla sovjetiska dokument, och funnit antalet döda till närmare fyra miljoner!

Nu dog och dör – lider och förtrycks – ju miljoner människor på grund av hur orättvist den globala ekonomin är organiserad av den västliga kapitalistiska imperialismen. Via kolonialism, slaveri, orättvist handelsutbyte, och stöd till folkförtryckande diktaturer som lever på vanliga människors blod och kött.

Denna västkapitalistiska skuld kommer alltför sällan fram i debatten, och den benämns knappast som det folkmord den var och är. Men det hindrar inte att man även bör kalla den politiskt styrda ukrainska svälten för folkmord.  I båda fallen handlar det om att det finns sanningsundvikande historierevisionister och folkmordsförnekare – på höger- och vänsterkanten.

Hans Norebrink

PS Ovanstående fotnot är en del av min kommande bok ”Socialismens nederlag och människans natur – 100 år av realkommunism”

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Stalins krig mot Ukraina”

  1. ”Nu dog och dör – lider och förtrycks – ju miljoner människor på grund av hur orättvist den globala ekonomin är organiserad av den västliga kapitalistiska imperialismen. Via kolonialism, slaveri, orättvist handelsutbyte, och stöd till folkförtryckande diktaturer som lever på vanliga människors blod och kött.”

    Kolonialism i förening med krig och missväxt är om vi ser tillbaka i historien inte sällan orsaken till svältkatastrofer. En i vår världsdel inte särskilt ofta nämnd svältkatastrof var den Bengaliska svälten 1943-44. Här rekvirerade brittiska myndigheter livsmedel för att stödja krigsindustri och krigsmakt samtidigt som Japans ockupation skurit av den viktiga risimporten frun Burma tillsammans med att jordbruket drabbades av svampangrepp, därtill kom en tsunami. Mer än 2 miljoner människor miste livet i denna katastrof. I Indien läggs ännu en del av skulden på Churchill, som därför inte alls har samma ”gloria” i Indien som i västvärlden.

Kommentarer inaktiverade.