Obegripligt arkitekturprogram för Göteborg

Göteborgs stad har tagit fram ett Arkitekturprogram för Göteborg som i sin helhet och sina detaljer är totalt obegripligt. Det är sida upp och sida ner med pretentiöst svammel, floskler, gissningar och antaganden. Det är ett dokument utan reellt och konkret innehåll. Ett helt oanvändbart dokument.

Programmet är för långt, för svamligt, ordrikt och teoretiskt. Ingen vanlig människa kommer att kunna ta till sig programmet och det hela skulle förmodligen kunna uttryckas i en enda mening som skulle förstås av alla och dessutom uppfattas som mer konkret:

Bygg tätare och vackrare, samt låt folk påverka hur husen utformas.

Det är lättbegripligt och innehåller i allt väsentligt samma information som Arktitekturprogrammet för Göteborg.

Med tilläggen att hela sammanhållna kvarter är obligatoriskt samt att punkthus, lamellhus och återvändsgator är förbjudet så skulle det hela resultera i att det byggs som i Vasastan och Lorensberg.

För den som vill läs en mer noggrann och detaljerad sågning av Arkitekturprogrammet för Göteborg kan läsa Yimby Göteborgs yttrande:

Det är bra att programmet delvis är grundat i forskning om stadsutveckling och vad som värderas högst av de som bor i staden. Tyvärr finns det andra delar som helt saknar tillstymmelse till en vetenskaplig ansats vilket gör att programmet haltar mellan de olika delarna.

[…]

De tre huvudavsnitten innehåller en del upprepningar och en del tyckande som inte motiveras på samma sätt som till exempel stycket om värdeskapande stadsutveckling. Delar av texten är nu mer av en skrift som man kan ta fram när man vill resonera lite allmänt om stadsbyggnad. Det är som sagts inledningsvis en mångordig text som har en ologisk struktur och vi tror att det är svårläst för dem som programmet är tänkt att nå, dvs. göteborgarna.

[…]

Huvudavsnittet om Stadens Struktur

Avsnittet är mycket ojämnt i kvalitet, texten är luddig och oklar. I avsnittet om utmaningar pratar man om en ”logisk gatustruktur med genomtänkta kopplingar mellan stadsrum av olika karaktär” men i det avsnitt som ju borde konkretisera just det finns det stora brister.

[…]

Det finns en del motsägningar genom att man skriver å ena sidan X och å andra sidan Y. Överhuvudtaget genomsyras detta avsnitt av en rädsla för att sätta ned foten, att bestämma sig och ställa krav.

[…]

Slutna kvarter diskuteras på flera ställen (s.14) men det framkommer aldrig varför krav på slutna kvarter inte ska ställas. Vad gäller och vem ska bestämma vad ska prioriteras? Vem har makten är också något som vi undrar. Och varför vågar man t.ex. inte skriva att det bör sättas streck på en karta för de viktigaste stråken?

[…]

Huvudavsnittet om Stadsrum och byggnader

[…]

På sid 18 upprepas en del av inledningen. Delar av den texten har mer ett poetiskt uttryck och är väldigt svävande. Vad innebär t.ex. en varsam hållning till stadens förnyelse (s. 19)? Arkitekturens detaljer (s. 20) kunde definiera t.ex. vad som är göteborgsk arkitektur och hur dagens nybyggnation ska förhålla sig till den. Det blandas detaljerade beskrivningar med mer onyanserat tyckande.

[…]

Huvudavsnittet om stadens aktörer

Texten är mycket märklig och inte alls lika genomarbetad som övriga delar.

Kort sagt är det föreslagna Arkitekturprogrammet för Göteborg i sin nuvarande utformning helt oanvändbart och odugligt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements