Polisrapport om organiserad brottslighet med trovärdighetsproblem

Polisens rapport om grov organiserad brottslighet är behäftad med flera märkligheter som minskar trovärdigheten rent generellt. Rapporten uppges behandla perioden 2015-våren 2017 och det finns ett antal påståenden som inte är korrekta i den. Bland annat påstår polisen i rapporten att beslagen av kokain, metamfetamin och MDMA (ecstasy) ökat kraftigt med en rapport om Drogsituationen i Sverige som källa.

Den rapporten visar ingen sådan utveckling utan den visar istället att beslagen av narkotika totalt sett står stilla eller minskar. När det gäller metamfetamin har beslagen i själv verket minskat. beslagen av kokain, metamfetamin och MDMA är fortsatt också väldigt små och utgör bara en mycket liten del av all narkotika.

Med tank på att polisen rapport om grovt organiserad brottslighet uppenbarligen far med osanning när det gäller narkotika finns det stor anledning att tro att rapporten även på andra områden inte är helt korrekt. Den är helt enkelt inte trovärdig.

Atta antalet skjutningar med dödlig utgång skulle ökat från 2015 till 2017 är sannolikt inte heller korrekt. Det ökade åren 2013-2015 och tycks därefter ha stannat kvar på den något högre nivån. I Göteborg har antalet dödliga skjutningar minskat mycket kraftigt, medan de ökat i framförallt Stockholm och kanske också Malmö. Helhetsbilden är dock ingen markant ökning från 2015 till idag. Skrivningarna i polisens rapport tar ingen hänsyn till nyanser och den verkliga utvecklingen under den aktuella perioden utan är ett generellt påstående som är korrekt om vi ser på utvecklingen de senaste 10-15 åren. Men det finns ingen anledning att det blivit värre de allra sista åren som vissa okunniga ledarskribenter i vissa högervridna dagstidningar gör gällande. Trovärdigheten i rapporten minskar då den inte särskiljer utvecklingen de allra senaste åren från den långsiktiga utvecklingen. Detta innebär också att rapporten missuppfattas av folk som inte är insatta. Rent allmänt har brottsligheten minskat sett över en längre tid.

I samband med avsnittet om våld i kriminella konflikter skriver polisen också om så kallade sekteristiska konflikter som enligt dem skulle vara nåt nytt. Sekteristiska konflikter är konflikter från andra områden i världen som också visar sig i Sverige. Det är en ren lögn att det är nåt nytt eller att det blivit värre. På 1970-talet var konflikter mellan fascistiska kroater och serber vanligt, likaså var det vanligt med konflikter mellan anhängare av diktaturen i Spanien och motståndare till den. Kurder och turkiska nationalister hade våldsamma konflikter redan då. På 1990-talet fanns det konflikter mellan serber och kroater och det har länge funnits konflikter mellan rojalister från Iran och vänsterfolk, palestinier med olika sympatier (Hamas eller PFLP), shiiter och sunniter samt mellan turkiska nationalister och kurder. Polisens rapport är rent lögnaktig på denna punkt.

Att bidragssystemen utnyttjas av brottslingar är dock i huvudsak nåt nytt. Men det har i första hand inte med brottslingarna att göra. Det handlar istället i första hand om en misslyckad privatiseringspolitik som gjort det lättare för kriminella att utnyttja bidragssystemen. Genom att låtsas om dessa sammanhang minskar trovärdigheten i rapporten från polisen.

Det är sannolikt på liknande sätt även för andra problemområden som beskrivs i rapporten. Rapportens trovärdighet är helt enkelt mycket låg och flera påståenden i den motsägs av andra rapporter som också producerats av svenska myndigheter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements