Skärpta straff i omfattande svartjobbshärva kring Nya Karolinska

I förrgår meddelade Svea hovrätt dom i det stora mål avseende grova skattebrott och grova bokföringsbrott som begåtts av företrädare för fem byggbolag, som bland annat har byggt Nya Karolinska Sjukhuset.

Det centrala byggbolaget i härvan var B&D Grupp grundades ursprungligen som ett handelsbolag 2009 men 2011 registrerade firmatecknarna istället ett aktiebolag med samma namn. B&D Grupp ska enligt de uppgifter som lämnats till Bolagsverket ägna sig åt ”snickeri, montage och reparationsarbeten”.

Under 2014–2016 var företaget en av underentreprenörerna på Nya Karolinska samt på forskningslaboratoriet Biomedicum, tvärs över gatan från sjukhuset, där Skanska också är huvudentreprenör och Akademiska hus beställare. B&D Grupp, underentreprenör till Lindqvist Bygg AB (ett bolag som inte heller verkar helt rumsrent)  och Kungsmontage som i sin tur var underentreprenörer till Skanska, misstänks ha betalat svarta löner och undanhållit mångmiljonbelopp i skatt under bygget av Nya Karolinska. I brottet ingick också att använda identitetshandlingar från utsatta människor med hemhörighet i bland annat Polen och Lettland.

Företaget hade bland annat ett intimt samarbete med DMM Entreprenad, en falsk bemanningsfirma som låtsades ha anställda arbetare men som egentligen bara ställde ut luftfakturor. Företrädare för DMM Entreprenad på pappret var Jurijs Markevics. Den verklige innehavrane av bolaget var dock Pawel Jackowski. De övriga inblandade företagen var Vavylon Bygg AB, LPM Bygg AB och APPM Bygg AB. DMM Entreprenad och  LPM Bygg AB är numera förklarade i konkurs, för APPM Bygg AB, Vavylon Bygg AB och B & D Grupp AB går det inte att hitta några ansvariga personer. APPM Bygg AB har inte redovisat nån verksamhet sen 2015.

Sex av sju bolagsföreträdare valde att återkalla sina överklaganden i hovrätten efter att åklagaren hade anslutningsöverklagat och yrkat straffskärpning.

– Det här målet skiljer sig från andra mål om svart arbetskraft på framförallt två sätt. För det första är det i de flesta andra mål som rör svart arbetskraft företrädarna för det bolag som har den svarta arbetskraften som sätter upp flera mindre fakturaskrivande bolag. I det här målet rör det sig om en huvudman som med stöd av en medhjälpare har styrt och administrerat en mycket stor fakturaskrivande enskild firma. Den fakturaskrivande enskilda firman har betjänat en stor mängd olika bolag, som betalat provision till huvudmannen för de falska fakturorna, säger Jerker Asplund, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Hovrätten skärpte straffet för huvudmannen från DMM Entreprenad, Pawel Jackowski, som administrerat utfärdandet av osanna fakturor till ett belopp om 65 000 000 kr till sex års fängelse. I tingsrätten dömdes han till 4 års fängelse. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och dömde honom, förutom för medhjälp till grovt skattebrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott, även för grovt penningtvättsbrott och grov näringspenningtvätt.

Hovrätten ändrade även tingsrättens ogillande dom mot huvudmannens medhjälpare, Leri Gvilava, tidigare VD i B &D Grupp AB. De dömde denne till fyra års fängelse för medhjälp till grovt skattebrott, medhjälp till grovt bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott. I tingsrätten fick han 3 års fängelse.

Slutligen skärpte hovrätten straffet för David Tskhadadze, tidigare vice VD i B & D Grupp AB, som inte återkallat sitt överklagande till tre år och nio månaders fängelse. Även han dömdes till 3 års fängelse i tingsrätten.

– Jag är nöjd med hovrättens dom. Hovrättens bedömningar avseende framförallt brotten grovt penningtvättsbrott och grov näringspenningtvätt, samt straffvärdet på gärningarna, är väl avvägda. När riksdagen beslutade den nya penningtvättslagen 2014 var ett av syftena att det skulle bli lättare att lagföra penningtvättshärvor, särskilt avseende det nya brottet näringspenningtvätt. Domen är ett exempel på att den nya lagstiftningen har fått avsedd effekt, säger Jerker Asplund.

Förutom B&D:s företrädare, dömdes ytterligare fem byggföretagare i härvan i tingsrätten till mellan 1-2 års fängelse för grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott, samt näringsförbud i upp till fem år. Dessa fick inte skärpt straff i hovrätten eller så togs deras brott inte upp i hovrätten då de tog tillbaka sina överklaganden. De 5 är Armen Petrosyan som fick fängelse 1 år 2 månader, Hrayr Martirosyan som dömdes till fängelse i 2 år, Albert Bazyants till fängelse 1 år 4 månader, Arkady Bazyants till fängelse 1 år 4 månade och Ernest Nikitchenko till fängelse 8 månader.

Totalt åtalades 11 personer i tingsrätten, men tre frikändes.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements