ETC förvillar om fjärrvärmen i Göteborg

ETC Göteborg påstår i en artikel att basen i Göteborgs fjärrvärmeproduktion är sopförbränning. Det kan uppfattas som att menar att huvuddelen av fjärrvärmen kommer från sopförbränning. Det är dock inte riktigt så.

Basen i fjärrvärmeproduktionen i Göteborg är spillvärme som står för cirka 40% av fjärrvärmebehovet. Spillvärmen inkluderar då värme producerad av värmepumpar vid Göteborgs avloppsreningsverk. Cirka 30% av fjärrvärmen i Göteborg kommer från sopförbränning. Ytterligare 15 % kommer från förnybara källor. 17% kommer från fossil energi, dvs främst gas som eldas i kraftverket ute i Rya. Sopförbränning, spillvärme och värmepumpar kallas återvunnen energi av Göteborgs Enregi. Återvunnen energi står för 68 % av Göteborgs fjärrvärme.

Att en stor del av spillvärmen kommer från Göteborgs raffinaderier har också fått en del att påstå att det inte är återvunnen energi utan fossil energi. Vilket naturligtvis är dumheter i form av meningslösa hårklyverier.

Däremot är det rimligt att ifrågasätta om sopförbränning ska räknas som icke-fossila bränslen då en del av det som eldas i sopförbränningsanläggningen i Sävenäs är plast. Däremot är det utan tvekan återvunnen energi. Men mycket av det som eldas är också papper och trä vilket är förnybara källor till fjärrvärme och annan energi.

Sopförbränning står alltså inte alls för majoriteten av fjärrvärmen vilket ETC-artikeln implicerar. Däremot förbränns sopor året runt vilket gör att soporna står för en basproduktion av fjärrvärme tillsammans med spillvärme. Spillvärmen används också hela året och står för en lika stor del av fjärrvärmen som sopförbränningen.

Dessutom är det otvivelaktigt så att sopförbränning är ett stort miljömässigt framsteg jämfört med gamla tiders soptippar (numera kallade deponier). Men önskvärt vore förstås att det inte fanns plast med i de sopor som eldas upp. Att använda spillvärmen från raffinaderierna är också det en klar miljövinst jämfört med att bara släppa ut värmen i havet eller luften.

Källor till fjärrvärme i Göteborg, 2016

Sopförbränning, cirka 30 %
Spillvärme, cirka 30 %
Fossila bränslen, 17 %
Förnybart, 15 %
Värmepumpar, cirka 10 %

Källor : ETC Göteborg, Göteborgs Energi

Nationellt kommer 20% av fjärrvärmen och 3 % av elen i Sverige från sopförbränning i de 33 sopförbränningsanläggningar som finns.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “ETC förvillar om fjärrvärmen i Göteborg”

  1. Visst. Det hela är komplicerat. Din uppdelning tycker jag låter rimlig. Men vart ska vi då föra spillvärme från raffinaderier?. Eller spillvärme från fabrikerna i Stenungsund (som tillverkar plast av en mängd olika sorter, däribland sorter som kommer att ligga i marken som rörledningar i cirka 100 år, men också palst till plastkassar och påsar). Spillväme från och energiproduktion i skogsindustrin osv.

    Självklart är det alltid vettigast att använda sol, vind och vatten (men för vatten finns ju en konflikt med fiskarters överlevnad).

    1. Om det finns spillvärme, som generas i någon industriell process är det väl ganska självklart att nyttja den istället för att bara låta den förspillas. Även om den skapats i en från miljöperspektivet icke optimal process är ju ändå skadan skedd så länge syftet med den primära processen inte är den sekundära processen, d.v.s. nyttjandet av spillvärmen som sådan.

Kommentarer inaktiverade.