Brå hävdar inte att sexualbrotten ökar

En mängd tidningar skriver att sexualbrotten ökar enligt Brå. Men det säger inte Brå och det är inte vad resultatet i Nationella Trygghetsundersökningen säger. Troligen är det så, men ingen vet. Det vi vet är antalet personer som säger att de blivit utsatta för sexualbrott ökar. Vi vet också att antalet anmäla sexualbrott ökar.

Men det avspeglar inte nödvändigtvis en ökning av antalet sexualbrott, det kan lika gärna avspegla en betydligt lägre tolerans för sexuella trakasserier och ökad medvetenhet kring frågan om sexualbrott och sexuella trakasserier. Det som accepterades för 10 år sen accepteras inte längre och anmäls. Sådant som kvinnor för 20 år sen inte såg som övergrepp ser de idag som övergrepp. Statistik kring sexualbrott är notoriskt problematisk och därför är det svårt att veta utifrån NTU och anmälningsstatistik om antalet ökar eller inte.

För att kunna säga om sexualbrotten faktisk ökar krävs det mer omfattande undersökningar än självsvarsundersökningar som NTU och polisanmälningar. Men mycket tyder på att det kan vara så att de ökar i antal.

Den rapporterade utsattheten har ökat liksom antalet anmälningar. Så mycket vet vi. Orsaken till detta vet vi inte.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements