Sexuella trakasserier inom metallindustrin

59 procent av de unga kvinnorna och 34 procent av samtliga kvinnor bland IF Metalls medlemmar uppger att de blivit utsatta för handlingar som kan beskrivas som sexuella trakasserier på sina arbetsplatser under det senaste året. Det visar en ny undersökning från IF Metall.

– Låt #metoo bli en väckarklocka för alla oss som tror på jämställdheten. Alla har vi en hemläxa att göra. På arbetsplatserna, i privatlivet och inom facket. Kvinnor ska aldrig behöva utsättas för sexuella trakasserier och andra kränkningar i sin vardag, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson, i ett pressmeddelande.

IF Metall har med hjälp av Novus undersökt vad medlemmarna har att säga om sina erfarenheter av sexuella trakasserier i privatlivet, på arbetsplatsen och inom facket.

1 708 personer har svarat på enkäten och det är ingen upplyftande läsning för någon. Det finns mycket att ta tag i när det gäller arbetsklimatet inom industriföretagen i Sverige.

Därför kallar IF Metall arbetsgivarna i Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna och IKEM till ett möte där frågan lyfts.

– Så här kan vi inte ha det. Vi menar att samtliga företag måste ha både en policy och ett aktivt arbete mot sexuella trakasserier och en ovälkommen jargong. Alla, oavsett ålder eller kön, måste känna sig trygga och välkomna till jobb inom industrin. Det är trots allt år 2017, säger Marie Nilsson.

– Vi välkomnar #metoo-kampanjen och #inteförhandlingsbart. Det är uppenbart att det behövs en diskussion om hur vi förhåller oss till varandra. Ingen kvinna ska utsättas för trakasserier och kränkningar utan att det får några konsekvenser för förövaren. Det gäller i samhället i stort, på våra medlemmars arbetsplatser och självklart inom det fackliga arbetet, säger Anna Jensen Naatikka, förbundssekreterare.

– IF Metall sitter inte med armarna i kors. Just nu planerar vi en aktivitet där vi ska ringa till samtliga våra 1 300 klubbordföranden och samtala om de här frågorna. Alla ska veta att vi menar allvar. Vi har redan jämställdhetsutbildat merparten av de anställda, alla avdelningsstyrelser och flertalet av andra förtroendevalda. Vi har material om mångfaldsfrågor och arbetar aktivt med vår värdegrund, säger Anna Jensen Naatikka.

Medlemmarna i IF Metall ser inte sexuella trakasserier som något utbrett arbetsmiljöproblem. Inte ens kvinnorna, vilket IF Metall tycker är märkligt med tanke på övriga siffror i undersökningen.

Vilka arbetsmiljöproblem finns på din arbetsplats? (Kryssa för alla som stämmer in)

Så här svarar kvinnorna.

Metall har ställt frågan om medlemmarna känner till om det förekommit sexuella trakasserier på sin arbetsplats det senaste året? På den svarar 11 procent av männen och 24 procent av kvinnorna JA. Men när et ställs mer specifika frågor om händelser som faller under begreppet sexuella trakasserier ökar siffrorna dramatiskt.

Då har 34 procent av samtliga kvinnor enligt undersökningen varit med om kränkningar på ett eller fler sätt under det senaste året . Det handlar om ”ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, visslingar och kommentarer om utseende”  (19%), ”oönskad fysisk kontakt” (15%) och ”könsord, pornografiska bilder och nedsättande skämt om det kön du tillhör” (10%).

De yngre kvinnorna på arbetsplatsen är mest utsatta. Nästan sex av tio unga kvinnor i industrin har upplevt sexuellt kränkande behandling på sin arbetsplats på ett eller annat sätt det senaste året.

Hela 41 procent av kvinnorna under 30 års ålder har upplevt ”ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, visslingar och kommentarer om utseende”. 22 procent har utsatts för oönskad fysisk kontakt.

Har du själv blivit utsatt för något av följande under det senaste året?

Så här upplever IF Metalls medlemmar kulturen på sina arbetsplatser.

25 procent av de medlemmar som upplevt sig trakasserade har själv anmält eller påtalat till arbetsgivare eller facket att sexuella trakasserier förekommer. Men 65 procent av dem som påtalat problemen uppger att det inte ledde till några åtgärder. 10 procent säger att arbetsgivaren pratade med personen, ”förövaren”. I 3 procent av fallen gav arbetsgivaren personen en skarp tillsägelse och i 3 procent ledde det till omplacering eller uppsägning.

33 procent av medlemmarna i IF Metall säger att deras arbetsgivare har en policy mot sexuella trakasserier som kommunicerats till de anställda. 23 procent svarar att det inte finns någon policy medan 43 procent inte känner till om det finns en sådan policy på deras arbetsplats.

Inte heller IF Metall kommer undan kritik. På frågan om det finns en tysthetskultur rörande trakasserier inom IF Metall svarar 9 procent att det finns i ganska eller mycket hög grad. Bara 38 procent av medlemmarna upplever att IF Metall är ganska eller mycket aktiva på arbetsplatserna när det gäller att förebygga och motverka sexuella trakasserier. 61 procent anser att facket inte är särskilt aktivt eller inte alls. När det gäller IF Metall tycker kvinnor i något högre grad än män att facket är aktivt i frågan.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av IF Metall. 1 708 webbintervjuer bland IF Metalls medlemmar har gjorts under perioden 10–17 november 2017. Av dessa är 501 intervjuer genomförda bland kvinnliga medlemmar. En siffra som är för låg för att egentligen kunna användas för generaliseringar på det sätt som IF Metall gjort. Svarsfrekvensen är 57 procent, en siffra som tyvärr också gör resultaten osäkra och inte helt tillförlitliga. Urvalet har dragits slumpmässigt ur IF Metalls medlemspanel. Resultaten har viktats på kön och ålder och representerar därför hela IF Metalls medlemskår.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements