De flesta länder i Europa verkar tillåta tiggeri

I de flesta länder i Europa är tiggeri i praktiken tillåtet. Det finns dock några undantag. I Danmark, Rumänien, Ungern och Grekland är tiggeri förbjudet. I alla länderna finns dock tiggeri och i alla fall i Grekland är det omfattande och sker helt öppet. Även i Rumänien är tiggeri vanligt.

I Italien, Polen och Spanien är tiggeri formellt förbjudet men genom lagarnas utformning är det i praktiken tillåtet.

I Norge finns det tiggeriförbud i vissa städer och i Österrike i vissa delstater. Lokala förbud finns också i Storbritannien, Finland, Nederländerna, Schweiz, Belgien, Tjeckien, Tyskland och Frankrike. I Tyskland har dock flera lokala tiggeriförbud upphävts i domstolar. I grunden är dock tiggeri tillåtet i dessa länder. I Skottland har tiggeri i praktiken blivit lagligt efter en dom om tiggeriförbud och i resten av Storbritannien är tiggeri i praktiken tillåtet.

I Sverige, Irland, Luxemburg och Portugal är tiggeri tillåtet och lagligt med vissa begränsningar. I Sverige har det varit tillåtet sen 1964 efter att ha varit förbjudet från 1847 och delvis tillåtet innan dess. Mellan 1642 och 1847 fanns det dock regler om var en person fick tigga. Från 1698 var det helt förbjudet att tigga utanför hemsocknen.

Hur det är i övriga EU-länder är okänt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements