Sverige – EU:s mest jämställda land

När det gäller jämställdhet, jämlikhet mellan könen så är Sverige i en klass för sig inom EU. Efter Sverige kommer Danmark, Finland och Nederländerna. Sen 2005 har jämställdheten i Sverige ökat snabbare än i Danmark och Finland så Sverige drar ifrån när det gäller jämställdhet. Detta enligt European Institute for Gender Equality (EIGE) som presenterat rapporten Gender Equality Index 2017. Sämst jämställdhet finns det i Grekland (EL). Rapporten visar siffror från 2015.

Sverige ligger på sammanlagt 82,6 poäng i EIGE:s index medan tvåan Danmark ligger på 76,8. Finland har 73 och Nederländerna 72,9.  Lägst poäng har Grekland (50), Ungern (50,8) och Slovakien (52,4). Italien är det medlemsland som gjort de största framstegen sedan förra mätningen, följt av Cypern och Irland. Jämställdheten har minskat eller varit oförändrad i Slovakien och Tjeckien, medan den bara ökat marginellt i Storbritannien och Finland.

Framstegen när det gäller jämställdhet har framför allt skett inom områden som betecknas som ”pengar” och ”makt”, vilket innebär att kvinnor i EU i genomsnitt tjänar bättre och har fått mer politiskt inflytande. Index inom dessa områden har ökat från 73,9 till 79,6 respektive ökat från 38,9 till 48,5 mellan 2005 och 2015. Sverige ligger trea när det gäller ekonomisk jämställdhet och när det gäller maktfördelning är Sverige långt före alla andra länder.

Samtidigt har utvecklingen i flera länder gått tillbaka på flera områden de allra senaste åren. Mellan 2012 och 2015 har sex medlemsländer fått ett lägre totalt jämställdhetsindex. Bakslagen är tydligast när det gäller balansen mellan hemarbete respektive fritidsaktiviteter för kvinnor och män. Efter en uppgång för tio år sen minskade detta index med hela 3,2 poäng under den senaste mätperioden. Inom detta område har jämställdheten gått tillbaka i 19 av EU:s 28 länder, gapet  mellan hur stor del av hemarbetet som görs av kvinnor respektive män ökar alltså i de flesta länder. På detta område är Sverige enligt undersökningen överlägsen etta med det minsta gapet.

De övriga områden som indexet mäter betecknas som pengar, kunskap och hälsa . På inget av dessa områden är Sverige sämre än trea.

Läs också: Metoo-kampanjen har större genomslag i jämställdare länder

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements