Friheten på nätet fortsätter att minska

En ny rapport från Freedom House visar att friheten på nätet minskar för sjunde året i rad. Det beror bland annat på att alltfler regimer och stater manipulerar sociala medier. Island och Estland är de länder som har störst nätfrihet av de länder som ingår i undersökningen.

Friheten på nätet minskade i hälften av de 65 länder som ingår rapporten Freedom on the Net 2017. Endast 13 länder visade på mindre förbättringar.

Att sociala medier allt oftare manipuleras i syfte att underminera demokratin genom bland annat falska nyheter är en förklaring till den negativa utvecklingen. I 30 av de undersökta länderna, däribland Turkiet, Venezuela och Filippinerna har de styrande försökt att kontrollera diskussioner på nätet, och i minst 18 länder (inklusive USA) har desinformation på nätet påverkat politiska val.

Andra trender som oroar är att fler och fler regeringar släcker ner mobila internettjänster för att hindra informationsspridning och att attacker mot oberoende medier och rättsaktivister ökar.

Källa: Freedom on the Net 2017, Freedom House

Endast en fjärdedel av världens nätanvändare bor i länder som Freedom House klassar som ”fria” i förhållande till internet. Huvuddelen av de länder som inte ingår i undersökningen återfinns i Afrika och Europa.

Estland och Island (det enda nordiska landet som ingår i undersökningen) toppar listan på länder där nätfriheten fungerar. I andra ändan av listan finns Kina som är allra sämst följt av Syrien och Etiopien, som är de värsta länderna för frihet på nätet.

Något samband mellan hög internettillgång och frihet på nätet verkar inte finnas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements