Oseriöst av ETC – polisanmälda mord säger ingenting om antalet mord

ETC har publicerat en artikel om att antalet anmälda mord ökat. Rubriken skriker ut att våldet är värre än nånsin. Det är totalt oseriöst och det är att ta efter skandal och otrygghetsretoriken i borgerlig media. Det är också osant. Det är att skrämma upp folk i onödan och att måla ut en falsk bild av våldsbrottsligheten.

Verkligheten är att antalet mord och dråp minskat från 1990-talet och framåt men ökat något under de senaste åren. Mordfrekvensen (antalet mördade per 100 000 invånare) idag är lägre än på 1970-talet. Antalet mord skjuter alltså inte i höjden.

Antalet polisanmälda mord och dråp är numera normalt mellan 2 och 3 gånger så många som antalet verkliga mord och dråp. Detta då det är vanligt är att polisen gör en mordanmälan när en person anträffas död under omständigheter som kan tyda på mord. I de flesta fall handlar det dock inte om mord.

Anmälda fall av dödligt våld och verkligt antal fall av dödligt våld (år, anmälningar, konstaterade fall)

2007: 258, 111
2008: 209, 82
2009: 230, 93
2010: 329, 91
2011: 229, 81
2012: 236, 68
2013: 288, 87
2014: 317, 87
2015: 305, 112
2016: 340, 106

Källa: Brå

Det finns inte heller någon överensstämmelse mellan en ökning av antalet anmälda fall av dödligt våld och en ökning av antalet konstaterade fall av dödligt våld.

Det finns inte heller någon ökning av mordfrekvensen det senast decenniet, den varierar kring 1 hela tiden. Det är en av de lägsta i hela världen.

Antal fall av våldsam död och mordfrekvens (år, fall av våldsam död, fall av våldsam död/100 000 inv.)

2002: 98, 1,10
2003: 81, 0,90
2004: 102, 1,13
2005: 83, 0,92
2006: 91, 1,00
2007: 111, 1,21
2008: 82, 0,89
2009: 93, 1,00
2010: 91, 0,97
2011: 81, 0,86
2012: 68, 0,71
2013: 87, 0,91
2014: 87, 0,90
2015: 112, 1,14
2016: 106, 1,07

Källa: Brå

I Sverige har våldet alltid i huvudsak varit relaterat till alkohol och det huvudsakliga mordvapnet har alltid och är fortfarande kniv. Men det har skett en förändring det senaste decenniet. Antalet mord med skjutvapen har ökat och dessa är i stort sett alltid relaterade till organiserad brottslighet. Mord relaterade till alkoholbruk är dock fortfarande vanligast. Utvecklingen betyder att Sverige blivit mer likt andra europeiska länder där mord begångna av personer inom den organiserade brottsligheten länge varit det vanligaste.

Att mord begångna inom och av organiserad brottslighet ökat medan alkoholrelaterade mord minskat innebär att risken att bli dödad minskat för vanligt folk som inte är inblandade i kriminella aktiviteter.

Risken att bli utsatt för dödligt våld är alltså mindre idag än för 10 år sen och betydligt mindre idag än för 40 år sen. I detta sammanhang framstår artikeln i ETC som mycket problematisk även om det innehållsmässigt inte är så stora fel i den. Det är trots det en artikel som genom sin vinkling, ingress och rubriksättning förmedlar en lögnaktig bild av våldsbrottsligheten i Sverige, en artikel som spär på folks rädsla och folks otrygghet. Det är mycket oseriöst av ETC att publicera en sådan artikel.

Läs också: Kraftig minskning av antalet gangsterskjutningar i Göteborg

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements