Varför skulle Sverige vilja bli som Finland?

I en ytterst märklig ledare i DN med anledning av Finlands 100-årsjubileum som självständig stat uttrycker ledarskribenten att Sverige borde bli mer som Finland. Som argument används en lång rad historiska motiv, men det finns inget i Finlands historia eller nutid som gör att vi i Sverige borde önska att vårt land blev mer likt Finland.

Först har vi det finska inbördeskriget 1918 där omkring 10 000 arbetare avrättades och uppemot 14 000 dog i koncentrationsläger. Totalt spärrades cirka 80 000 in i läger. Det är verkligen inget att ta efter.

Sen har vi andra världskriget där Finland efter det inledande vinterkriget gjorde gemensam sak med nazisterna och stred för dem intill slutet då de under galgen bytte sida. Jag vet inte varför det skulle vara något att ta efter.

Efter kriget var Finland underdånigt gentemot Sovjet-staten intill denna föll samman. Jag begriper inte varför skulle vara bättre än Sveriges motsatta inställning och politik.

En halv miljon finländare fick på 1950-talet och 1960-talet utvandra till Sverige för att få arbete då politiken i Finland var helt otillräcklig för att vid denna tid skapa den välfärdsstat med arbete till nästan alla vilket skapades i Sverige. Varför Finlands misslyckade politik på denna tid skulle vara nåt att ta efter begriper jag inte.

Utöver det har Finland en brottslighet som alltid legat långt över brottsligheten i Sverige. Våldsbrottsligheten har varit minst dubbelt så stor, under långa perioder fyra gånger så stor. Jag kan inte begripa varför ett land med betydligt högre brottslighet än Sverige skulle vara ett föredöme.

Väldigt länge var Finland ett land där homosexuella hade det mycket svårt och har svårt utsatta. Många flyttade därför till Sverige. Varför ett land som häll kvar diskriminering mot homosexuella mycket längre än Sverige skulle vara ett föredöme och något att lära av begriper jag inte.

Finland har alltid haft en mycket restriktiv och inhuman flyktingpolitik. Rasismen har varit betydligt mer utbrett och tydligare än i Sverige.Varför det skulle vara något att ta efter är obegripligt.

Sen finns det förstås annat där Finland haft en bättre politik än Sverige, men nåt föredöme som land har Finland aldrig varit. Ledaren i DN är verkligen märklig som hyllar ett land med en mycket tveksam modern historia med till stora delar mycket tveksam politik. Sverige mycket lite att lära av Finland.

Av många finländare har vi som bor i Sverige dock säkert mycket att lära. Men det är inte vad ledaren i DN argumenterar för.

Att dessutom citera Horace Engdahl för att på det sättet försöka framhäva Finlands påstådda positiva egenskaper förefaller dessutom mindre genomtänkt i dessa dagar. Mannen är inte direkt förtroendeingivande. Att hylla en under andra världskriget faktiskt nazivänlig person, Gustaf Mannerheim, som var fascist och extremnationalist verkar inte heller så genomtänkt. Mannerheim var också en av de ytterst ansvariga för de utomrättsliga avrättningarna och koncentrationslägren under det finska inbördeskriget.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

5 Replies to “Varför skulle Sverige vilja bli som Finland?”

 1. Det är lätt att sitta i Sverige, ett land som inte varit i krig på över 200 år, och kasta skit på Finland. Finland har i grunden alltid varit ett relativt resursfattigt land och aldrig förfogat över de rikedomar som ”storebror” Sverige.

  Finlands historia måste sättas in i sin kontext. Av detta finns inte mycket spår i ditt inlägg.

  Händelserna runt självständigheten var en kaotisk av allt hårdare ryskt styre. En svag nyss självständig finsk nation blev en bricka i Tysklands stormaktsspel under krigets avslutningsfas. Också de till makten nyss komna bolsjevikerna i Ryssland försökte utnyttja situationen. Jag är den förste att hålla med om att inbördeskriget var en smutsig och förfärlig historia. Men också den röda sidan begick terrorgärningar. Nu var den vita repressionen större när kriget vunnits men vad hade hänt i motsvarande situation om de röda vunnit? Vi kan ju se hur det fortsatte i Ryssland efter revolutionens urartning…

  Fortsättningskriget, där Finland hamnade på Tyskland sida, handlade om krass realpolitik. Hitler eller Stalin. Finland hade knappast alternativet att, som Sverige, hålla sig neutralt. Det var strategiskt viktigt för både Tyskland och Sovjet och det är knappast troligt att någon av dessa låtit Finland vara i fred. Det var bara att välja mellan pest eller kolera.

  Och Mannerheim, visst var denne gamle tsarofficer både konservativ och nationalist, men fascist, nej det var han inte. Mannerheim hade inte mycket till övers för Hitler vilket han demonstrerade på diverse sätt.

  1. Jag har aldrig påstått att Mannerheim var nazist. Nazist och fascist är inte samma sak. Min åsikt är att Mannerheim var fascist. Jag vet att han inte var nån Hitlervän. han var ju finsk nationalist.

   Det finns förklaringar till allting. det gör inte sådant som koncentrationslägren och avrättningarna mer acceptabla för det. Att de röda kanske skulle gjort samma sak gör det inte ett dugg bättre. Det är som att säga att det nazisterna gjorde är okej för att Israel gör samma sak idag. Ett helt ohållbart resonemang helt enkelt.

   Nä det gäller andra världskriget så valde Finland att vara aktivt på Tysklands sida. Sverige valde att vara på Tysklands sida, men formellt neutralt. Det senare är klart bättre. Finland hade kanske kunnat välja samma sak istället för fortsättningskriget.

   Lätt att sitta i Sverige? Sånt jävla dumt resonemang. Du vet inget om mig mer än mitt namn. Mina förfäders namn är bland annat Backman, Karppinen, Fransson, Svensson, Thomasin och Holly. Vad som är enkelt och svårt för mig har du ingen som helst aning om.

   Finland har precis lika mycket naturresurser som Sverige i form av malm och skog.

   Osv. Kontentan är att det inte finns nån som helst anledning att Sverige skulle vilja likna Finland utifrån historiska skäl. Det kan finnas andra skäl, men de skriver inte DN om.

   1. ”Min åsikt är att Mannerheim var fascist.”

    Nog vet jag att fascist hos vissa, t.ex. inom vänsterkretsar, används för att beteckna allt misshagligt. Så mycket med idéhistoria har dock detta intet att göra.

    Fascism handlar om elitism, korporativism och underkastelse under staten. Nazism ser jag som en art av fascism. I nazismen adderats ras och betoning av nation. Nationen spelar förvisso viktig en roll även för fascismen såsom en förstärkning av staten. I nazismen kan man vända på detta och se staten som en förstärkning av nationen.

    Ännu en viktig aspekt i sammanhanget är att att fascismen, likt nazismen, är utopisk. De tror sig kunna skapa samhällen utifrån teoretiska modeller (övermänskliga ledare, ”rasrena” samhällen, korporativistiska ”skråsamhällen”, …) och att realiserandet av dessa modeller kan ske med snabbhet.

    Mannerheim var konservativ och nationalist. Konservatismen förkastar allt vad utopier heter och menar att all förändring måste ske utifrån över generationer förvärvad erfarenhet och att förändringen endast kan ske i små steg. Idéhistoriskt är detta en grundläggande skillnad mellan konservatism och fascism. Inte heller var Mannerheim korporativist varför det faller på sin egen orimlighet att i en idéhistorisk mening beteckna honom som fascist.

    ”Det finns förklaringar till allting.”

    Ja, nog är det så. Men jag påstår ingenstans att förklaringar och kontext ursäktar illgärningar. Inte skriver jag väl det? Det jag menar är att förståelsen sambandet orsak-verkan är fundamental när vi tittar på och inte minst försöker lära av historien.

    ”Finland hade kanske kunnat välja samma sak [neutraliet] istället för fortsättningskriget.”

    Detta förefaller mig vara ett önsketänkande. Finlands och Sveriges geopolitiska läge under andra världskriget var mycket annorlunda. Såväl Nordkalotten som Finska viken var av synnerlig strategisk vikt. Denna strategiska vikt lär ha vägt tusenfalt tyngre än Finlands suveränitet för såväl Stalin (som 1939 med Hitlers goda minne överföll Finland) som Hitler, ledare för vilka alla folkrättsliga begrepp var okända och utan mening eller förpliktelse. Sverige klarade sig undan med att transitera tyska trupper och det faktum att det skulle binda för mycket trupp att ockupera landet, utifrån detta var det inte mödan värt för Hitler att anfalla Sverige även om planeringen fanns.

    1. Vi tycker olika och jag kallar ingen för fascist bara för att jag inte gillar den, håll dina fördomar om vänstern för dig själv, för du vet uppenbarligen inte vad du pratar om på det området. Mannerheim var fascist. Det är min åsikt. Om du har en annan så får det var så.

     Jag kan historien och vi har dragit olika slutsatser och lärdomar.

 2. Det är klart du kan den finska historien och du kan den säkert bättre än vad jag kan den.. Min kunskap kommer från litteratur, från min frus morfar som var frivillig på Finlands sida i vinterkriget och från alla de finnar jag vuxit upp med och de finnars jag arbetat ihop med.

  Jag respekterar din uppfattning, men jag har kommit till en annan slutsats om Mannerheim. Inget av det betyder att någon av oss har rätt och hade historien varit annorlunda så hade vi kanske haft en annan syn, både du och jag,

  Sen måste du komma ihåg att aldrig inleda en kommentar med ett påstående om den du pratar/diskuterar med. Du vet ju nästan aldrig något om personen ifråga och det skapar onödiga barriärer och låsningar.

Kommentarer inaktiverade.