Vänsterstaden Göteborg

I Göteborg, dvs Göteborgs kommun, har Vänsterpartiet stöd av 15,9% av väljarna enligt den senaste  partisympatiundersökningen från Statistiska Centralbyrån (SCB). Det är över dubbelt så starkt stöd som partiet har i landet som helhet. I ingen annan del av Sverige har Vänsterpartiet tillnärmelsevis lika stort stöd. Näst störst stöd finns i Stockhoilms kommun där 12,2% av väljarna stöder Vänsterpartiet. I ingen annan del av Sverige har partiet stöd av fler än 10 % av väljarna. Stödet i Göteborg har ökat kraftigt under det senaste året. Denna uppgång har ingen motsvarighet i resten av landet.

Socialdemokraterna är svagare i Göteborg (26,7%) än på andra håll i landet förutom Stockholm (26,8%) och Stockholms län (24,8%).  Samtidigt har centerpartiet som tidigare varit uträknat i Göteborg nu stöd av 10% av väljarna medan traditionellt starka Liberalerna tappat kraftig och bara har stöd av 2,7%. Samtliga partier utom Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet har tappat stöd i Göteborg de senaste två åren.

Stödet för Sverigedemokraterna är också mycket svagt i Göteborg. 6,8% av väljarna stöder SD i Göteborgs kommun och 6,3 % stöder dem i Stockholms kommun. I Sverige som helhet har partiet stöd av 11,9% och på den nivån ligger stödet frö SD på de flesta medan det är högre i Skåne och Småland. Stödet i Göteborg har minskat de senaste åren. Stödet för SD har minskat i större delan av Sverige men inte i Stockholmsrådet, Mälardalen, Bergslagen och Småland.

Två partier har större stöd bland lågutbildade än bland högutbildade, det är SD och Socialdemokraterna. Alla andra partier har större stöd bland högutbildade. Moderaterna och SD har större stöd bland män än kvinnor. Alla andra partier har större stöd bland kvinnor än män med undantag av Liberalerna och Kristdemokraterna som har ungefär lika stort stöd i bägge grupperna.

Socialdemokraterna är det enda partiet som har större stöd bland utlandsfödda än bland inrikes födda. För SD finns förvånande nog ingen skillnad mellan utrikes och inrikes födda.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements

4 Replies to “Vänsterstaden Göteborg”

 1. Att vänsterpartiet är starkt där socialdemokraterna är svaga känns väl ganska logiskt med tanke på socialdemokraternas förvandling till ett socialliberalt parti i mittfåran. Det man kan reflektera över är varför detta i huvudsak verkar vara ett storstadsfenomen. Rimligen borde potentialen även finnas på andra håll. Möjligen är det så att väljare utanför storstäderna är trögrörligare och röstar mer av tradition.Socialdemokraternas starka stöd i Norrland, där vänsterpartiet inte når 10 procent, kan tyda på detta.

  Lägger man till detta att andelen socialdemokrater sjunker med minskande ålder börjar det bli riktigt intressant. I åldersgruppen 18-24 har partiet cirka 22 procent medan moderaterna har närmar sig 30 procent. Av de som är äldre än 75 stöder cirka 45 procent socialdemokraterna medan moderaterna har 21 procent i samma grupp. Vänsterpartiet är mer jämt åldersfördelat även om det finns en tyngdpunkt mot yngre väljargrupper.

  Vore jag socialdemokratisk partistrateg skulle jag drömma mardrömmar varje natt. När väljare antingen avgår med ”naturlig avgång” eller när de blir mer rättrörliga och mindre traditionella talar mycket för att partiet går en europeisk utveckling till mötes (varför rösta socialdemokratiskt när det redan finns 4 andra mer eller mindrer socialliberala partier?). I detta har vänsterpartiet onekligen en potential men förmågan att nyttja den är inte särskilt övertygande.

  1. Den verkar faktist bara finnas i Göteborg där V tar det stöd SD har i andra delar Sverige dominerat av industri och arbetarklass. I andra områden md liknande social sammansättning förlorar S till SD så som jag tolkar siffrorna..

   1. Sett över de perioder som redovisas i rapporten är SD svagast i Stockholm. Detta gäller marginellt även den senaste mätningen. I Stockholm ”peakar” SD på 7.3 (maj 2017), i Göteborg är ”peaken” 11.4 (november 2016). Mönster och magnitud för väljarrörelser skiljer uppenbart mellan Stockholm och Göteborg. Rimligen är förklaringen skillnader i väljarkårens struktur. I detta är SD’s potential att locka ”vilsna arbetarklassväljare” i Stockholm mer begränsad än på andra håll.

    1. Helt riktigt. men det som kräver en mer omfattande analys är varför de inte växt i Göteborg trots staden arbetarklass och industridominans. Arbetarklassen i Göteborg är också i motsats till Stockholm och Malmö i huvudsakligen vit vilket borde ge högre stöd för SD. Men så är det inte. En del av det tror jag är hur vi i Göteborg alltid (även på 1930-talet) har bemött högerextremister och nazister. Vi har på alla sätt begränsat deras möjlighet att nåt ut, att ha möten osv. Vi har mätt dem med bred massaktioner. Detta har medverkat till spänningar i deras organisationer med ständiga interna strider. Den yttersta vänstern har också klarat sig bättre i Göteborg och överlevt i större utsträckning än i andra delar av Sverige. Dessutom med en förankring på många industriarbetsplatser (detta håller dock på att försvinna idag) och med stor andel arbetarklassmedlemmar. När vi massivt skickar ut nazisterna i ett superfiasko i Göteborg för att nästa gång de dök upp jaga bort dem och tredje gången så stoppade polisen dem så slår det också mot SD.

     Vidare så finns det i Göteborg två lokala missnöjespartier, ett konservativt (Demokraterna) och ett liberalt (Vägvalet). Dessa kanaliserar borgerligt missnöje medan missnöje till vänster går till ökat stöd för Vänsterpartiet. Inget av de två nämnda partierna är rasistiskt vilket leder till att deras väljare inte väljer SD i riksdagsval utan andra partier (numer ser ut som om de väljer M respektive C).

Kommentarer inaktiverade.