Vilka är antisemiter?

Det finns egentligen inga färska undersökningar av hur antisemitismen i Sverige ser ut. Den senaste ordentliga undersökningen gjordes 2009 och då inte bland den vuxna befolkningen.

Då gjordes en undersökning om intolerans bland ungdomar gjord av BRÅ och Forum för Levande Historia (FFLH). Det är möjligt att siffrorna blir lite annorlunda bland äldre, men förmodligen är tendenserna precis de samma. Det som undersökts är förekomsten av antisemitism, islamofobi, homofobi och invandrarfientlighet. Sedan har de också ställt det hela i förhållande till politisk hemvist, klass, utbildning, ursprung, kön osv. Sannolikt har såväl antisemitism som islamofobi ökat sen dess, men för atts e vilka det är som är fördomsfulla antisemiter och islamofober så fungerar undersökningen ändå bra.

När det gäller islamofobi kan vi då konstatera att pojkar är mer islamofobiska än flickor, elever i yrkesförberedande program och individuella programmet är mer islamofobiska än elever i andra program, det finns högre andel islamofober i södra Götaland (inkluderar Skåne) än i resten av landet, helsvenskar är mindre islamofobiska än ungdomar med utländsk härstamning, arbetare och småborgare (hantverkare, bönder etc) är mer islamofoba än akademiker och överklass, judar är mindre islamofoba än kristna men mest islamofoba är ateister om vi ser det i förhållande till tro. Rent generellt hänger islamofobi mycket starkt samman med klasstillhörighet enligt rapporten.

För antisemitism gäller i princip samma sak som för islamofobi, utom när vi kommer till religion. Muslimer tenderar att vara mer antisemitiska än kristna och ateister. Dessutom finns en större andel antisemiter i Västsverige än i andra delar av landet och det finns i stort sett ingen skillnad mellan helsvenskar och barn till invandrare. Bland de sistnämnda är det ungdomar från Sydeuropa som sticker av med högre andel antisemiter än exempelvis utomeuropeer.

Även för homofobi är mönstret detsamma, barn till arbetare och småborgare är oftare homofoba, De punkter där det skiljer sig från islamofobi och antisemitism är att barn till invandrare är mer homofoba och muslimer är mer homofoba än andra religiösa grupper, med ateister som god tvåa. Flickor är i mindre utsträckning homofoba än de är islamofoba eller antisemitiska, för pojkar är det omvänt, de är mer homofoba än islamofoba och antisemitiska.

När det gäller politisk tillhörighet så är det en klar och tydlig tendens, att ju mer åt höger en person har sina politiska åsikter, ju mer intolerant är personen. Det gäller islamofobi och antisemitism såväl som homofobi. Och de tre högerextrema grupperna i undersökningen, ND, NSF och SD uppvisar i stort sett likadan siffror när det gäller intoleransen. Detta är något som de sionister och andra som tillåter Sverigedemokrater i sina demonstrationståg och vid sina manifestationer borde fundera lite över. Därefter följer moderaterna och kristdemokraterna med övriga borgerliga partier (inklusive socialdemokraterna) ytterligare en bit längre ner på intoleransskalan. Minst intoleranta på alla sätt är extremvänstern.

Den typiske svenska rasisten (antisemiten, homofoben, islamofoben) skulle alltså kunna beskrivas som en pojke/man varande från arbetarklassen eller småborgerskapet (hantverkare och bönder), med låg utbildning, utan religiös anknytning, hemmahörande i Skåne och med sympatier för Sverigedemokraterna eller något annat högerextremt parti.

Medan den typiskt tolerante svensken är en flicka/kvinna med en invandrad förälder och tillhörande medelklassen samt bosatt i en norrländsk stad. Troligtvis är hon också troende och sympatiserar med vänstern samt har en hög utbildning.

Det finns alltså inte mycket fog och inte några som helst bevis för diverse borgares ylanden om antisemitism och intolerans inom extremvänstern.

I ett flertal internationella undersökningar har det också visat sig att Sverige är ett världens minst antisemitiska länder.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements