Färre anmälda hatbrott under 2016 – mest minskade de antisemitiska hatbrotten

Under 2016 identifierade Brå 6 415 polisanmälningar med hatbrottsmotiv. Det är färre än 2015 men fortfarande på en högre nivå än 2013 och tidigare. Mest minskade antiromska och antisemitiska hatbrott, medan anmälningar kopplat till asylboenden har ökat. Det visar statistikrapporten Hatbrott 2016 från Brå.

Det är bara en liten del av alla hatbrott som anmäls till polisen och som kan identifieras som hatbrott av Brå. Av polisanmälningarna från 2016 uppskattar Brå att 6 415 anmälningar innehåller ett möjligt hatbrottsmotiv:

  • 72 procent (nästan 4 610 anmälningar) hade främlingsfientliga/rasistiska motiv (varav knappt 910 afrofobiska och knappt 160 antiromska).
  • 9 procent (drygt 550 anmälningar) hade ett motiv som rörde sexuell läggning.
  • 7 procent (knappt 440 anmälningar) hade islamofobiska motiv.
  • 5 procent (knappt 290 anmälningar) hade kristofobiska motiv.
  • 4 procent (drygt 270 anmälningar) hade andra antireligiösa motiv.
  • 3 procent (drygt 180 anmälningar) hade antisemitiska motiv
  • 1 procent (lite mindre än 80 anmälningar) hade transfobiska motiv.

Sedan förra mätningen, 2015, har antalet anmälningar där Brå har identifierat ett hatbrottsmotiv minskat med 8 procent. Störst minskning var det för antiromska och antisemitiska motiv, som minskade med 34 procent vardera.

– Utifrån den här statistiken är det svårt att säga vad minskningen av dessa två motiv beror på. När antalet anmälningar statistiskt sett är lågt kan det bli stora skillnader från år till år. Därför är det bättre att fokusera på att se tendenser över tid istället för att tolka utvecklingen från ett år till ett annat. Dessutom är det viktigt att påpeka att anmälningsstatistiken säger mycket lite om den faktiska utsattheten för hatbrott, säger Ava Isolde Faramarzi, utredare på Brå, i ett pressmeddelande.

Tvärtemot den bild förmedlats i media under den senaste tiden så har antalet anmälda hatbrott med antisemitiska motiv inte ökat över tid utan nivån har varit relativt jämn sen 2008.


Den vanligaste brottsplatsen i hatbrottsanmälningarna var allmän plats (22 procent) men anmälningar kopplat till asylboenden har ökat från 1till 6 procent mellan 2014, när kategorin infördes i statistiken, och 2016.

– Det gäller dels främlingsfientliga/rasistiska hatbrott mot befintliga eller planerade asylboenden, dels kristofobiska hatbrott eller hatbrott inom kategorin andra antireligiösa, vilket då handlar om hatbrott mellan personer som bor eller arbetar på asylboendet, säger Carina Djärv, utredare på Brå, i pressmeddelandet.

Enligt uppgifter från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2016 utsattes uppskattningsvis 145 000 personer (1,9 procent) av Sveriges befolkning (16–79 år) för 255 000 främlingsfientliga hatbrott år 2015. Uppskattningsvis 47 000 personer (0,6 procent) utsattes för 81 000 antireligiösa hatbrott, och uppskattningsvis 23 000 personer (0,3 procent) utsattes för 45 000 homofobiska hatbrott. Jämfört med tidigare år är nivån jämn då inga ändringar är statistiskt säkerställda.

Enligt Politikernas trygghetsundersökning (PTU) 2017 uppgav 6,9 procent av de förtroendevalda som svarade på webbenkäten att de blivit utsatta för hatbrott i sin roll som politiker år 2016. Det är en marginell ökning jämfört med PTU 2015, då 6,3 procent uppgav utsatthet under 2014. Sen 2012 d 2,5 % uppgav att de var utsatta för hatbrott har politikers utsatthet ökat markant senaste åren.

Enligt Skolundersökningen om brott (SUB) 2015 uppgav 5,8 procent av eleverna i nionde klass att de utsatts för ett främlingsfientligt hatbrott under 2015. Andelen som uppgav utsatthet för antireligiösa hatbrott var 2,8 procent medan utsattheten för hatbrott mot sexuell läggning var 1,4 procent. Resultaten i SUB visade att det var vanligt med upprepad utsatthet. Av dem som utsatts för främlingsfientliga hatbrott hade 53 procent blivit utsatta två eller flera gånger. Motsvarande andel för antireligiösa hatbrott var 46 procent och för hatbrott på grund av sexuell läggning 64 procent.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Färre anmälda hatbrott under 2016 – mest minskade de antisemitiska hatbrotten”

Kommentarer inaktiverade.