Ny humla i Sverige

Under sommaren har en ny humleart införlivas med den svenska faunan. Den nya arten, Bombus semenoviellus, har varit väntad. Under senare år har arten utvidgat sin tidigare utbredning från Ryssland västerut till västra Tyskland. Arten har nu också rapporterats från Öland med övertygande dokumentation på Artportalen. Den föreslås få det svenska namnet vitnoshumla men har tidigare kallats Semenovs humla.

Vitnoshumla

Vitnoshumla. Bild: Arnstein Staverløkk. Licens: CC-BY 3.0

I modern tid har inga nya humlearter invandrat till Sverige innan vitnoshumlan nu kom hit. Däremot har tre humlearter försvunnit, frukthumla Bombus pomorum, fälthumla B. ruderatus och stäpphumla B. cullumanus, försvunnit och numera står som nationellt utdöda i den svenska rödlistan.

Stäpphumlan sågs senast på 1970-talet i Torslunda på Öland, inte särskilt långt ifrån den lokal där både en drottning och en hane av vitnoshumla påträffades under sommaren 2017. De båda arterna är nära släkt och är de enda representanterna för undersläktet Cullumanobombus i Europa. Stäpphumlans västliga form B. cullumanus cullumanus försvann från sin sista förekomst i Frankrike 2008 och är nu förklarad globalt utdöd. Den östliga formen av stäpphumla är dock inte utrotad.

Vitnoshumlans färgteckning är nästan identisk med ljunghumlans B. jonellus. Särskilt hanarna av de båda arterna är svåra att skilja på utseendet. Däremot har både drottning och arbetare av vitnoshumla gulvit behåring i ansiktet och pannan samt på bakbenen, därav namnet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements