Mässlingen – en av de farligaste infektionsjukdomarna

Mässling är en mycket allvarlig sjukdom som tack vare vaccinationer är ovanlig i dagens Sverige. I fattiga länder med undernäring hos barn är det en av de dödligaste sjukdomarna som finns. Det är också en av mest smittsamma sjukdomarna som finns, Genom omfattande vaccinationer har dock dödligheten i mässling minskat mycket kraftigt i hela världen.

Beräkningar publicerade i tidskriften The Lancet visar att det år 2000 i hela världen avled 535 300 personer i mässling. Ett omfattande program mot mässling, Measles Initiative, har genom vaccinationer och andra åtgärder lyckadess reducera detta till cirka 139 300 dödsfall år 2010. Sen dess har det förstås sjunkit ytterligare.

I Sverige minskade dödligheten i mässling mycket kraftigt i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Efter att vaccinationer infördes på 1970-talet och 1980-taket försvann dödligheten nästan helt det förekommer enstaka dödsfall, framförallt bland vuxna. Många vuxna saknar skydd mot mässlingen då de inte vaccinerats. Att ha haft mässlingen ger inte livslång immunitet.

Även om allt färre dör av mässling i världen är det ändå en mycket allvarlig sjukdom. Vid en liten epidemi i Stockholmsområdet år 1999 då 52 personer smittade fick hela 20 stycken (38%) vårdas på sjukhus. Det är mycket vanligt med följdsjukdomar och den vanligaste är lunginflammation. I ett stort och långvarigt mässlingsutbrott i Frankrike 2008-2011 insjuknade minst 22 178 personer. Huvudorsak till att så många smittades var låg vaccinationsgrad. 4 980 (22,4 % av alla insjuknade) mässlingspatienter vårdades på sjukhus, med stora skillnader mellan åldersgrupper. Av spädbarnen, yngre än 1 år, behövde 28 % sjukhusvård och av de vuxna behövde 31 % – 38 % sjukhusvård. Den vanligaste komplikationen var lunginflammation med 1 023 fall (20,6 %).

Mässlingen är inte en sjukdom som någon vill ha. Det är fortfarande en potentiellt dödlig sjukdom och leder också i en del fall till men för livet. Det är utan tvekan den värsta sjukdom jag haft i hela mitt liv. Influensa är jämförelsevis en bagatell.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements