Vem avgör om något är falska nyheter?

Det finns falska nyheter, dvs helt påhittade nyheter, men det finns också andra synsätt, andra sätt att se på världen. Det senare gör att händelser kan framställas olika och att motsägelsefulla bilder av verkligheten kan presenteras. För alla kan det ibland vara svårt att avgöra skillnaden mellan en falsk nyhet och en alternativ verklighetsbild.

Först några enkla exempel från bloggvärlden. Anders Romelsjö sprider på sin blogg både falska nyheter såväl som politiskt avvikande analyser och ställningstaganden. det är inte alltid lätt att avgöra vad som är vad. Knut Lindelöf gör ibland samma analyser och ställningstaganden som Romelsjö men sprider aldrig falska nyheter även om han ibland misstar sig grovt (exempelvis kring 30 september 2017 i Göteborg). Jag själv har ofta hela andra analyser och gör helt andra ställningstaganden än Lindelöf och Romelsjö baserat på att jag har en annan politisk uppfattning.

För mig handlar om hamnkonflikten i Göteborg om ett privatägt danskt storföretag som inte kan sköta hamnen och som är fackföreningsfientliga. För borgerliga skribenter och politiker handlar det om arbetare sm inte sköter sig. De olika synsätten beror delvis på olika analys, men också på olika politisk agenda. De är egentligen mot fackföreningar och arbetarklassorganisering, jag är motståndare till storkapitalet och kapitalismen. Ingen av berättelserna är falska nyheter men en av dem skulle kunna tolkas som det om det fanns sådan lagstiftning.

Frankrikes president Macron vill nu införa en sådan lagstiftning. Han vill kunna stänga webbsajter och information, blockera webbsajter och ta bort användarkonton. En sådan lagstiftning blir som gjord för omfattande statlig censur och kommer att drabba politiska minoritetsåsikter såväl som de som sprider falska nyheter. För vem kan avgöra skillnaden? Det kommer till stor del att vara upp till godtycke. Den typen av lagstiftning som Macron nu föreslår är mycket problematisk och odemokratisk. Utöver detta vill Macron också att betalt innehåll ska markeras tydligt och att sponsorer ska synliggöras. Det har jag inga problem med.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Olof Larsson

  ”De olika synsätten beror delvis på olika analys, men också på olika politisk agenda. De är egentligen mot fackföreningar och arbetarklassorganisering, jag är motståndare till storkapitalet och kapitalismen. ”

  De som stödjer den rådande ordningen lägger nog inga ideologiska eller moraliska aspekter på ”fackföreningar och arbetarklassorganisering”. Om fackföreningar skapar lugn och måttlighet på arbetsmarknaden – vilket i Sverige med få undantag varit fallet sedan Saltsjöavtalet 1938, har knappast den rådande ordningen – i alla fall den del som domineras av storkapitalet – något emot facklig organisering. Kapitalismen tänker inte ideologi och moral (där går vi ofta fel i våra resonemang) utan profit. Det som gynnar profit är bra det som missgynnar profit är dåligt, svårare än så är inte rationalen.

  • De tänker också på ideologi. Att få bort fackföreningar ökar också profiten enligt deras sätt att se saken. .De vill inte ha fackföreningar som inte är byråkratiskt styrda. På annat sätt går inte konflikten i Göteborg hamn att förklara.

   • Olof Larsson

    Jag har mer och mer kommit till slutsatsen att kapitalismen är en ordning, som uppstår givet vissa randvillkor, och inte någon ideologi i meningen baserad på värderingar och en därtill hörande moral. Kapitalismen är smärtsamt effektiv i materiellt resursskapande då den genom profiten som enda styrmedel skär bort det som står i vägen. Samtidigt är den lyhörd och pragmatisk i perspektivet att den hela tiden anpassar sig till den aktuella situationen. Oro på arbetsmarknaden är profithindrande och bör därför, enligt rationalen, undvikas. Det som hindrade kapitalismen igår kan idag mycket väl föra den framåt.

    Ditt exempel från hamnkonflikten tycker jag exemplifierar pragmatismen väl. I detta är det de stora ”byråkratiskt styrda” fackföreningarna som tjänar saken. En utifrån hela arbetsmarknadsperspektivet begränsad konflikt, om än säkert irriterande, kan dock tas.

 • super_leggera

  Fake news betyder helt olika saker, beroende på vem som talar. Jinge-sidan betraktar allt som står överallt om Syrien som fake news, medan alla utom några medlemmar i kfml(r) ser Jinge-sidan som fake news. Stockholms-initiativet betraktar Uppsala-initiativets klimatskrämsel som fake news, och vice versa. Våldtäkt utförd av muslim är fake news, eller så är döljandet av våldtäkten fake news. Charlie Hebdo hade 7 framsidor av 523 med anledning av muslimers problem med Europa, vissa vill ha noll, andra 523, vissa tycker de kan skylla sig själva, andra placerar problemet i muhammeds kätterska bok.

  Hylands hörna, ett tv-program för hela svenska folket, är en utdöd företeelse.