Fastighetsbolaget Victoria Park kopplas till tungt kriminella

Victoria Park AB är ett bostadsföretag som spekulerar i bostäder i fattiga områden. De är ett bolag av den typ jag kallar slumspekulanter. De har köpt upp lägenheter i Lövgärdet och Bergsjön, bland annat från Stena Fastigheter, och har fått mycket kritik för sitt sätt att sköta dem, för hur de renoverar dem och för oskäliga hyreshöjningar.

Ändå hade Göteborgs stad tänkt byta till sig mark som Victoria Park äger i Lövgärdet i utbyte mot lägenhetsfastigheter i Rannebergen som ägs av gemensamt ägda så kallade allmännyttiga bostadsföretag i koncernen AB Framtiden. Något som väckte omfattande protester i den senare stadsdelen.

Nu har hela bytesaffären ställts in då de konstaterats att Victoria Park har kopplingar till grovt organiserad brottslighet. Inte bolaget direkt utan ett företag som fastighetsbolaget anlitat som underleverantör vid renoveringar har sådana kopplingar. Göteborgs stad vill inte gör affärer med bolag som har kopplingar till grov och tung brottslighet och därför har affären avbrutits:

Vad för slags information det rör sig om eller vad den handlar om, ville hon däremot inte gå in på. Men Lars Johansson (S), styrelseordförande i AB Framtiden, säger till GP att Victoria Park ska ha anlitat ett bolag där grovt kriminella ska ha haft inflytande.

Han berättar också att AB Framtiden kommer att kalla till ett extra styrelsemöte på måndag, och att man där kommer att fatta beslut om att avbryta affären.

Men bolagets tillförordnade vd Martin Blixt ska redan ha fattat beslut om att inte fortsätta förhandla med Victoria Park. Det säger AB Framtidens kommunikationschef Ann Törnblom till ETC Göteborg.

– Det blir ingen affär. Det har varit en förhandling, och den förhandlingen avbryts nu, säger Ann Törnblom

Informationen om kopplingen till grov kriminalitet har tagits fram av polisen:

Erik Nord, chef på polisen i Storgöteborg, är informerad om ärendet, men vill inte utveckla vilken typ av information det är som polisen lämnat över.

– Vi levererar regelbundet underrättelseuppgifter till Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. Det har även i det här fallet lämnats viss information. Det handlar om uppgifter som vi bedömer kan vara värdefull för mottagaren, uppgifter som bör kontrolleras.

Karin Eriksson, chef för Samhällsskydd och beredskap på stadsledningskontoret under vilket Kunskapscentrum sorterar, konstaterar att hon tagit del av polisens information.

– Det skedde muntligt. Jag har därefter lämnat det som jag fått veta vidare till cheferna för Framtiden-koncernen.

Victoria Park förnekar dock all kännedom om kopplingar till grovt kriminella hos det aktuella företaget som de anlitat.

– Vi har tagit del av Framtidenkoncernens beslut samt medieuppgifter gällande våra renoveringar i Lövgärdet, vilket var ny information för oss. Vi ska skyndsamt skapa oss en egen bild av saken och vidta de åtgärder som eventuellt krävs. Enligt samtal med polismyndigheten finns det nu ingen pågående utredning. Vi har rutiner för kontroll av de entreprenörer vi anlitar för att säkerställa att situationer som den här inte uppstår. Dessa kontroller har gjorts även vid anlitande av denna entreprenör och de har inte föranlett några misstankar om några oegentligheter, säger Victoria Parks VD Peter Strand i ett pressmeddelande.

Victoria Park är ett fastighetsbolag vars 5 största ägare är Greg Dingizian (10,8 % av kapitalet, 19 % av rösterna), Östersjöstiftelsen (7,4 % resp. 7,5 %), Dan Olofsson (Danir AB, 6,7 % resp. 6,8%), Isabelle Wikner (Fogelvik Holding AB, 6,0 % resp 5,4%) och Anders Pettersson (5,4% resp. 7,9%). Styrelsen består av Bo Forsén, Greg Dingizian, Henrik Bonde, Pia Kinhult, Sofia Ljungdahl, Anders Pettersson och Isabelle Wikner.

Vilken underleverantör det handlar om är ännu inte känt. Exakt vilka kopplingar till tungt kriminella det handlar om är heller inte känt ännu.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements