Storvilt, tamdjur och klimatet

Nötkreatur (kor) är idisslare och anses stå för ganska stora utsläpp av växthusgaser.  Flertalet stora vilda djur i Sverige är också idisslare och borde alltså vara lika stora källor till utsläpp av växthusgaser som kor.

Totalt finns det omkring 900 000 vilda idisslare i Sverige. Tillsammans med 250 000 halvvilda renar blir det nästan 1,2 miljoner djur. Antalet nötkreatur i Sverige är cirka 1,4 miljoner. Ungefär 400 000 nötkreatur slaktas per år och lika många vilda eller halvvilda idisslare skjuts eller slaktas per år. Om korna, varav flertalet går på utomhusbete större delen av året, är en stor utsläppskälla av växthusgaser så måste de vilda och halvvilda djuren stå för lika stora utsläpp. Om korna skulle var ett problem är de vilda djuren också ett stort problem ur klimatsynpunkt.

Min slutsats är att köttmotståndare måste ha fel i sina antaganden. Idisslare, inklusive tamdjur, kan helt enkelt inte var ett stort klimatproblem om de hålls på det sätt som är fallet i Sverige.

Antalet stora vilda djur som inte är rovdjur i Sverige är alltså ganska högt. Vanligast idag är rådjur och älgar följt av vildsvin. Antalet rådjur uppskattas till omkring 400 000 medan uppskattningar ger vid handen att det finns mellan 200 000 och 300 000 vildsvin i Sverige. Älgstammen uppskattas till mellan 300 000 och 400 000 individer. Tätheten när det gäller älg i skogslandskapet är de högsta i hela världen.

Det skjuts mellan 80 000 och 100 000 vildsvin och lika många älgar varje år vid jakt. Rådjur skjuts det lite fler, mellan 100 000 och 110 000. Dessutom dödas omkring 20 000 rådjur i trafiken varje år. Antalet dödade älgar och vildsvin i trafiken är några tusen.

Rådjur finns i hela landet förutom i kala fjällområden och älg finns framförallt i skogsområden. Vildsvin finns i nästan hela södra Sverige (söder om Dalälven). Vildsvin har spritt sig från hägn där de planterats in.

Dovhjortar finns det någonstans omkring 150 000 medan det finns nånstans kring 20 000 – 30 000 kronhjortar. Både dovhjort och kronhjort är ojämnt fördelade i södra Sverige. Båda har spritt sig från hägn. Varje år skjuts det mellan 30 000 och 40 000 dovhjortar i Sverige och en bit under 10 000 kronhjortar.

Förutom de nämnda djuren finns det ytterligare två vilda större djurarter i Sverige som inte är rovdjur. I Härjedalen finns en liten grupp myskoxar (10 djur år 2017). Myskoxe planterades in på Dovrefjäll i Norge varefter en mindre grupp spred sig till Sverige. I Värmland, Västmanland, Småland, Södermanland och några öar i Bohuslän finns det små grupper av vildlevande mufflonfår.

Tamdjur och vilda betesdjur i Sverige

Nötkreatur 1 400 000
Gris 1 300 000
Får 500 000
Rådjur 400 000
Älg 350 000
Häst 350 000
Ren 250 000
Vildsvin 250 000
Dovhjort 125 000
Kronhjort 25 000
Get 15 000

Som en jämförelse kan vi också titta på hur många tama större djur som det finns i Sverige. I juni 2016 fanns det 1 354 300 grisar i Sverige, varav 835 300 st var slaktsvin och det fanns 578 174 får varav 296 847 var lamm. I december 2016 fanns det 1 436 000 nötkreatur varav 326 122 st var mjölkkor. Under 2016 slaktades totalt 2 526 661 grisar, 251 433 får och lamm och 411 188 nötkreatur i Sverige. Det finns cirka 15 000 getter.

Antalet renar är ungefär 250 000 på vintern och varje år slaktas omkring 50 000 renar. Renar lever som vilda djur och kan jämföras med dem när det gäller födosök, trafikdöd och utsatthet för rovdjur. Men de är domesticerade och slakten är jämförbar med slakt av tamdjur och inte med jakt på helt vilda djur.

Sverige är ett av  Europas hästtätaste länder med totalt cirka 350 000 hästar. Cirka 4 000 – 5 000 hästar som används till produktion av konsumtionskött slaktas per år, men det finns ett mörkertal då många hästar slaktas i andra länder. Det avlivas dock totalt sett betydligt fler hästar.

Omkring 400-500 åsnor finns i Sverige plus ett mindre antal mulor och mulåsnor. Det kan finnas omkring 100 kameler (inklusive dromedarer) och antalet lamadjur kan vara 2 000 – 3 000. Av lamadjuren finns det omkring 1 500 – 2 000 alpackor och ett mindre antal lamor. Ett par hundra jakar finns också liksom amerikansk bison, visent (cirka 100 i två visentparker).

Antal skjutna och slaktade djur per år

Gris 2 500 000
Nötkreatur 400 000
Får och lamm 250 000
Rådjur 100 000
Älg 90 000
Vildsvin 90 000
Ren 50 000
Dovhjort 35 000
Kronhjort 8 000
Häst 4 000 (för konsumtionsändamål)

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

4 Replies to “Storvilt, tamdjur och klimatet”

 1. ”Min slutsats är att köttmotståndare måste ha fel i sina antaganden. Idisslare, inklusive tamdjur, kan helt enkelt inte var ett stort klimatproblem om de hålls på det sätt som är fallet i Sverige.”

  Köttmotståndare och fasictoida djurrättsaktivister har en annan agenda än klimatet. Klimatfrågan är för dem ett medel och inte ett mål.

  Människan, ett rovdjur, har under hela sin historia varit köttätare. Sedan har det bland människor utvecklats vissa kulturer, som är vegetariska men dessa är knappast någon norm för människosläktet. Kött är ett mänskligt födoämne och kommer så att förbli, att tro något annat är både naivt och utopiskt. Att det sedan finns all anledning att kritisera delar av köttindustrin är en annan sak.

  Vad människor äter har under historien till stor del varit förknippat med det som produceras i närområdet och är fortsatt så i många fattiga länder. Ser vi till vårt eget land har det historiskt varit så att odling med överskott endast varit de bördiga slättområdena förunnat. I de stora skogsbygderna var animaliproduktion dominerande.

  Om vi vill ha mer närproducerat och minska på de för klimatet destruktiva transporterna får vi nog se till att mer producera livsmedel utifrån lokala förutsättningar. Att vi då skulle avsäga oss all form av köttproduktion är direkt kontraproduktivt.

  En annan fråga som jag någon gång ställt till köttmotståndare är hur gödning av allt mer omfattande odling skall åstadkommas. Tar vi bort all nyttoboskap tar vi också bort naturgödning och blir förvisade till konstgödsel. Något bra svar på denna fråga har inte givits mig.

  Med detta sagt har jag alls inget emot vegetarisk kost, periodvis äter jag det ofta. Detta gör mig dock inte till kötthatare utan kan också uppskatta kött och då särskilt viltkött, som jag menar är klimatvänlig föda.

 2. Anders. Jag skickade en kommentar till den här tråden, men den verkar ha försvunnit. Det är andra gången det händer nu. Är det du som tar bort dom eller fungerar inte systemet som det skall?

  1. Jag måste godkänna allt som skrivs enligt beslutet om mitt utgivningsbevis. Det betyder att det ibland tar tid innan de syns. Jag har tagit bort en kommentar av dig då den sammanblandade Israel och judar. Vad Israel gör är inte judendomens eller judarnas fel.

   1. Ok, jämförelsen i den kommentaren var mellan hur kurdernas sak och judarnas sak beskrevs av andra, men du har naturligtvis rätt i att judarna som folk inte kan ta kollektivt ansvar för Israels brott.

Kommentarer inaktiverade.