Det är klart att tiggare är organiserade

Men inte på det sätt som oftast uppmärksammas. De flest tiggare är organiserade familjevis. Olika familjer gör upp med andra familjer om uppdelning av staden, vilka affärer och områden som är vems osv.  Ibland är det dock annan organisering och ibland utnyttjas tiggare av kriminella och människohandlare. När sådant avslöjas blir det mycket uppmärksammat, men det är inte nåt som är typiskt när det gäller tiggare i Sverige. Som Ulrika Falk från Räddningsmissionen säger i GP:

Ulrika Falk förtydligar att det är ovanligt och rör sig om enstaka fall, men att bilden av ett organiserat utnyttjande av tiggare har börjat växa hos allmänheten. Hon ser allt oftare att personer på gatan utsätts av människor som tror att de som tigger är del av ett kriminellt nätverk. En bild hon menar är felaktig.

– I de allra flesta fall är det så att det inte är organiserat med makt och övergrepp. Det är organiserat i familjer. Men vi är väl medvetna om att där samhället inte finns kliver andra in.

Det finns flera stora undersökningar av tiggare i Skandinavien och de visar alla samma bild. Att kriminella ligor utnyttjar tiggare är ovanligt. Men de visar också att ju svårare det är att tigga, om det är olagligt eller om tiggare förföljs, desto mer ökar de kriminella gängens inflytande över tiggeriet. Något som Ulrika Falk också nämner:

I slutänden tror Ulrika Falk att den minskade försörjningen kan leda till ökat inflytande för de som vill utnyttja människorna på gatan.

– Ingen vill göra detta utan man vill arbeta. Men de grundläggande behoven finns kvar och när det blir svårare att försörja sig i gatumiljön öppnar man för krafter som vill utnyttja det, säger hon.

Hon påpekar också att grundproblemet är fattigdom och social exkludering och att om man inte kommer till rätta med det kommer utsattheten att fortsätta.

– Ju lägre ner man står på samhällsstegen desto större är sannolikheten att man utsätts för brott.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements