Självklart ska barn ha lika stor rätt till båd föräldraran

Det är för mig självklart att föräldraledigheten görs individuell och att barn på det sättet får garanterad och lika stor tillgång till båda sin föräldrar. Som det är idag fungerar inte detta.

Tidigare har det funnits sambeskattning och andra saker som gjort att den ena personen missgynnats i ett förhållande, i de flesta förhållanden mellan en man och en kvinna har ett inneburit att kvinnan missgynnats. Föräldraförsäkringen idag innebär i allmänhet att kvinnan missgynnas inkomstmässigt och mannen missgynnas när det gäller kontakten med barnet.. Föräldraledigheten är idag det enda kvarvarande av dess system och det enda system som inte är individualiserat, där ledigheten inte är knuten till individen. Genom att göra föräldraförsäkringen helt individualiserad kan vi komma tillrätta med de problem den familjebaserde föräldraledigheten för med sig.

Att mer av föräldraförsäkringen nu öronmärks för de två parterna i ett förhållande är därför ett steg på rätt väg. Men det är inte tillräckligt. Det behövs helt individualiserad föräldraledighet för att barnen ska få samma tillgång till både föräldrarna och för att det ska bli jämlikt och jämställt för båda föräldrarna. Alla tycker dock inte så.

Alexandra Boscanin på GP vill behålla orättvisorna mellan män och kvinnor och hon ser uppenbarligen ingen vinst med att barn får lika tillgång till både föräldrarna. Boscanin är helt enkelt en reaktionär bakåtsträvare. Naturligtvis inget som förvånar när det gäller en ledarskribent på en sverigedemokratisk ledarsida.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements