Offensiven mot familjen Ali Khan kan vara problematisk

Enligt Göteborgs-Posten pågår det en myndighetsoffensiv mot familjen Ali Khan, en släkt i Angeredsområdet som ställer till stora problem i skolor, förskolor, på gatorna och i andra sammanhang. Det är en släkt som folk ofta är rädda för, men det stora flertalet individer i släkten är inte kriminella eller utgör nåt problem. Däremot utgörs fler familjer i släkten stora problem, både socialt och när det gäller brottslighet. Därför är det naturligtvis välkommet med en offensiv mot de kriminella delarna av familjen.

Men det kan också innebär problem. Om till exempel tvångsomhändertaganden av barn används som ett medel för att bekämpa den kriminalitet som finns i släkten så är det inte okej. Om omhändertagande sker på grund av att barnen far illa i sin familj är det däremot rimligt. Risken är dock att myndigheter i sin iver att komma åt släktens kriminella element agerar på ett sätt som inte år proportionerligt eller rimligt. Barn ska inte vara pjäser i ett spel för att förhindra brott eller sätta fast kriminella personer.

Så vitt jag vet finns det dock i flera fall skäl att omhänderta barn i vissa familjer som tillhör släkten Ali Khan. I sådana fall ser jag inga problem med att så sker.

Under veckan som gått stoppades en bil på motorvägen ute i Gamlestaden. I bilen fanns fyra beväpnade unga män varav 2 stycken tillhör släkten Ali Khan. De 4 gripna männen är numera häktade för misstankar om grovt vapenbrott.

Husrannsakningar kopplade till Ali Khan-släkten har också genomförts. Om de haft samband med gripandena i bilen är oklart. I en lägenhet påträffades ansenliga mängder av preparatet Tramadol vilket ledde till att tre barn omedelbart omhändertogs. De två äldre av barnen, två bröder, är sedan en tid avstängda från vanligt skolarbete, den ene på grund av trakasserier och misshandel och för att andra elevers och vuxnas säkerhet inte kunnat garanteras. Tillsammans har de två bröderna enligt uppgifter i GP anmälts som misstänkta för brott vid drygt 50 tillfällen under de senaste tre åren. Enligt familjen är omhändertagandet av barnen helt utan proportioner och saknar fog.

Offensiven mot släkten Ali Khans kriminella element är enligt uppgift en gemensam insats från polis, åklagare, personal från stadsdelen, socialtjänsten, skolan, försäkringskassan, skatteverket, kronofogdemyndigheten och tullen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements