Lågt stöd för könsstympning bland svensk-somalier

Somalier som invandrat till Sverige tar avstånd från könsstympning, så kallad kvinnlig omskärelse. Detta enligt en undersökning gjord av forskaren Anna Wahlberg vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet som har lagt fram en avhandling om attityder till könsstympning.

648 svensk-somalier i fyra svenska städer tillfrågades om deras inställning till könsstympning. 96% av de tillfrågade var negativa till könsstympning och ju längre de bott i Sverige, ju större andel negativa och ju mer negativa var de. 73 % var negativa till alla former av kvinnlig omskärelse inklusive mildare former som så kallad prickning som inte innebär att några delar av kroppen skärs bort men att klitoris och blygdläppar skadas. Detta är också förbjudet enligt svensk lag. 70% ansåg att de föredrog att deras dotter inte utsattes för kvinnlig omskärelse i någon form medan 78% ville att alla former av könsstympning skulle överges.

70% av alla tillfrågade menade att religionen inte tillät någon form av könsstympning. De flesta män (76%) föredrog också giftermål med en icke-omskuren kvinna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements