De som hamnar hos Kronofogden är fattiga

Att fattiga människor är de som hamnar hos Kronofogden är inte direkt någon överraskande nyhet. Det är ganska självklart. Den som har dålig ekonomi hamnar hos Kronofogden. Fattiga har dålig ekonomi.

Låg utbildning, arbetslöshet och låga inkomster ökar sannolikheten för skulder hos Kronofogden. Det visar en ny rapport från Kronofogden och Lunds universitet.

– Genom att kartlägga och analysera orsakerna till att människor får skulder hos Kronofogden kan både vi och andra aktörer i samhället arbeta mer förebyggande. Med riktad information, vägledning och stödinsatser går det att motverka onödig skuldsättning och öka den ekonomiska tryggheten, säger rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg, i ett pressmeddelande.

Rapporten, Ekonomisk otrygghet – en deskriptiv analys av migranters överskuldsättning, har tagits fram inom ramen för Kronofogdens samarbete med Lunds universitet. Resultaten ska användas i myndighetens förebyggande arbete, samt för att förstå och motverka orsakerna till överskuldsättning och ekonomiskt utanförskap.

– Det här är första gången någon analyserar skillnaden mellan inrikes och utrikes födda i en vetenskaplig undersökning om överskuldsättning, berättar rapportförfattaren Davor Vuleta, som delar sin tid mellan en anställning på Kronofogden och forskarstudier vid rättssociologiska institutionen på Lunds universitet.

– Genom att samköra vår egen statistik med data från Statistiska centralbyrån har jag kunnat göra flera intressanta iakttagelser. Oavsett bakgrund är det främst tre faktorer som kännetecknar de som har skulder hos Kronofogden: låg utbildning, arbetslöshet och låga inkomster.

Att fattiga är överrepresenterade medför också att invandrare är överrepresenterade hos Kronofogden. Detta då invandrare är en större del av de fattiga i samhället än av befolkningen i sin helhet. Men det är fattigdomen, klasskillnaderna som är problemet. Inte etniciteten. Det visar rapporten klart. Ändå fokuserar Kronofogdemyndigheten och borgerlig media på etnicitet. Det är rasistisk rapportering. Inget annat.

Den rasistiska rapporteringen leder till att de verkliga problemen med klassklyftor och ekonomisk ojämlikhet döljs. På det sätter kan debatten snedvridas och makthavarna slipper göra nåt åt det verkliga problemet. Klassorättvisorna. För en enda lösningen är inkomstutjämning mellan fattig och rik. Med högre inkomster blir det inga skulder hos Kronofogden. Oavsett ursprung.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements