Allt fler reser kollektivt i Göteborg och Västsverige

Under 2017 gjordes 320 miljoner resor med kollektivtrafiken i Västsverige, det står klart när Västtrafik summerar året. De senaste fem åren har resandet ökat med 23 procent, motsvarande 61 miljoner resor. Aldrig förr har så många rest med kollektivtrafiken.

Allt fler åker kollektivt i Västsverige och 2017 blev ett rekordår för Västtrafik. Totalt gjordes 320 miljoner resor med Västtrafik under året. Det innebär att resandet med kollektivtrafiken i Västsverige har ökat med 61 miljoner resor, eller 23 procent, jämfört med 2012.

— Resandet har aldrig varit så högt som nu. Det visar att våra satsningar på att utveckla trafiken och förbättra servicen har gett resultat. Samtidigt växer Västsverige och det finns ett stort och växande behov av hållbara resor. En välfungerande kollektivtrafik är nödvändig för att alla grupper i samhället ska kunna resa och näringslivet fungera, säger Lars Holmin (M), ordförande för Västtrafiks styrelse, i ett presssmeddelande.

Resandet ökar inom alla trafikslag. Den största procentuella ökningen står tågtrafiken för, där har resandet ökat med 35 procent den senaste femårsperioden. 2017 gjordes 21 miljoner resor med tågtrafiken i Västsverige, jämfört med knappt 16 miljoner resor 2012.

Allra flest resenärer finns inom busstrafiken. Förra året gjordes 166 miljoner resor med Västtrafiks bussar, att jämföra med 130 miljoner resenärer för fem år sedan. Det är en ökning med 28 procent.

Spårvagnstrafiken i Göteborg står också för en stor del av resorna. Under 2017 gjordes 126 miljoner resor med spårvagnarna. För fem år sedan var samma siffra 108 miljoner, vilket innebär att resandet på spårvagn har ökat med 16 procent sedan dess.

Även färjetrafiken nådde rekordnivåer under 2017 med 7 miljoner resor. PÅ gratislinjen Älvsnabbare har trafiken ökat med 14 %.

Den linje som har flest resenärer inom Västtrafik är spårvagnslinje 6 mellan Kortedala och Länsmansgården. Där gjordes 16,3 miljoner resor under förra året – ungefär 45 000 resor per dag.

Enligt Västtrafik själva så beror på att turtätheten ökat, att större fordon med plats för fler ombord tagits i bruk och på att flera helt nya linjer startats. Enklare biljettköp via Västtrafik To Go och förbättrad standard på hållplatser är andra exempel på satsningar som de menar haft effekt..

— Under detta året kommer vi att fortsätta förbättra utbudet av kollektivtrafik. Vi kommer också att färdigställa nya resecentrum i Angered, Kungälv och i Göteborg, utrusta fler fordon med wifi och satsa på förbättrad information om kundens resa. Vår ambition är att våra kunder ska resa med oss för att de vill, inte för att de måste, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

2006 satte Västtrafik ett mål om att fördubbla resandet med kollektivtrafiken i Västsverige till 2025. Sedan dess har resandet ökat med 60 procent och prognosen pekar fortsatt uppåt.

Fördelning av resorna på trafikslag

Buss: 166 miljoner resor
Spårvagn: 126 miljoner resor
Tåg: 21 miljoner resor
Båt: 7 miljoner resor

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements