Cyklandet minskar i Göteborg

Att cykla i Göteborg är en prövning. Motvinden som alltid finns där är det värsta. Regnet ett annat problem. De idiotiskt anlagda cykelbanorna som på många hålla tvingar cyklister till omvägar är ett annat problem. Eller som vid Stenpiren där det inte för någon går att begripa riktigt var cykelbanan finns nånstans. Andra problem är att cykelbanor ofta helt omotiverat byter sida av vägen så det blir en onödig och besvärlig korsning för cyklisten. De kan också ta slut i tomma intet ibland. Försök exempelvis hitta den närmaste vägen mellan Frölunda Torg och Fiskebäcksbadet. Det är i stort sett omöjligt och den sista biten leds cyklisten in på en kilometerlång omväg.

Sammantaget har dessa saker lett till att cyklandet i Göteborg minskat. 2017 var ett blåsigt och kallt år. Inte ett bra cykelår. Cyklingen i Göteborg minskade under 2017 med 4 % jämfört med året innan.

I den centrala stadsdel som jag bor finns mängder med studenter. De cyklar i större utsträckning än andra, men cyklandet har minskat. Två mycket viktiga cykelvägar som går parallellt mellan Krokslätt/Johanneberg och Avenyn/Centrala Göteborg har stängts av samtidigt på grund av byggen varvid alternativen blivit två stora omvägar. Den ena avstängningen hade faktiskt inte behövts. En av dessa omvägar har även den starkt begränsad framkomlighet då den ständigt grävs upp och leds om på grund av utbyte av vattenledningar i marken och den andra innebär uppförsbackar för många. Följden är att det är enklare att gå eller åka buss. Kanske till och med snabbare i vissa fall.

Ytterligare ett problem är alla unga cyklister som inte kan trafikreglerna. De cyklar på trottoaren trots att det finns cykelbanor. De vet inte att det är förbjudet och de ska cykla på gatan om det inte finns cykelbana. Det hela förvärras av att lagen säger att högersväng vid rödljus är förbjudet även för cyklar trots att sådana är helt ofarliga. Något som gör att många cyklister istället cyklar på trottoaren för att runda rödljuset. En lagändring vore rimlig. Att rödljus inte synkas efter cykeltrafiken som på många håll i Köpenhamn är en annan negativ sak. I Allén skulle det exempelvis behöva finnas två cykelbanor, en östgående som med synkade ljus åt det hållet och en västgående med synkning åt det hållet.

Till detta kan vi lägga lycra-fantomerna. Deras framfart gör tillvaron för vanliga cyklister svår. De kommer i hög fart och förväntar sig att alla ska flytta sig så de kan fortsätta fräsa fram. De gör tillvaron osäker för oss andra och vågar vi då inte cykla på gatan istället så slutar vi cykla. Även elcyklarna bidrar till problematiken.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements