Inga förutsättningar för att Norra Masthugget blir trevligt

Byggnadsnämnden har godkänt planen för Norra Masthugget. Det finns inga förutsättningar att den planen kommer att leda till en trevlig stadsdel full med folk. Linbanan gör sitt till för att förvärra läget. Att Stenas färjeterminal blir klar är dock fantastiskt bra. Med minskad bilism i framtiden är det nödvändigt att kommunikationer som tåg, färjor och busar finns i centrala lägen. Att flytta ut färjeterminaler till uthamnen i Göteborg är att gynna fortsatta bilism vilket miljöpartiets Emmali Jansson uppenbarligen inte begriper.

Planeringen är full med återvändsgränder och gator där bilar inte kan användas. Det borgar för oanvändbara och tråkiga gator som ingen kan tänkas vilja besöka.  Det är självklart bra att alla tomma ytor och asfaltsplaner mellan Stigberget och Järntorget bebyggs. Men tråkigt att gatorna i Masthugget och i det planerade Norra Masthugget inte öppnas upp för genomfartstrafik på ett riktigt och rimligt sätt.

Den så kallade konstgjorda ön utanför Järntorget är ett ännu större problem då där inte finns några som helst rimligt planerade möjligheter för ett fungerande gatuliv. Planen omöjliggör också ett framtida återskapande av spårtrafik längs med älven den dagen då bilismen i nutida form är död. Vilket kommer att vara en verklighet inom 20 år. Även Skeppsbron dras av samma idiotiska planering där det naturligt stråket längs med älven undantas från biltrafik. Det sammanlagda resultat är att det blir tråkigt och trist samt sannolikt nästan helt utan folkliv.

Som exempel kan jag ta att Andra Långgatan (all trafik blandas) som är mycket bättre än Tredje Långgatan (genomgående trafik omöjlig) eller Första Långgatan med gångtrafik och biltrafik funktionsmässigt avskiljda samt omgiven av glas- och betonghus utan liv i fasaderna plus parkeringsplatser. Att Första Långgatan skulle ha potential för folkliv som de påstår i analysen är rent ut sagt rena dumheterna. Ingen går ju Första Långgatan frivilligt utan alla väljer Andra Långgatan. De som analyserat kan aldrig ha varit på gatorna ifråga eller på Järntorget. Ingen går ju heller i Allén som fått höga värden för folkliv i deras analys. Järnvågsgatan har också potential menar analysen. Ärligt sagt, är de som gjort analysen helt tokiga? Enda anledningen att någon överhuvudtaget går på Järnvågsgatan är ju Järnvågens busshållplats. Nån potential för folkliv finns inte. Ingen vill vistas på den gatan i onödan. Det lär inte bli bättre när den hamnar under en linbanestation och en linbana. Den dagen nutidens bilism är borta kan det förstås bli annorlunda.

Dessutom tycks de helt ha glömt bort att en kaj i ett utsatt läge, öppet för västvindarna, enbart kan vara attraktivt för ett folkliv under 10-30 dagar per år. Resten av året förblir en sådan plats öde. Nån färjetrafik i området är ju inte heller aktuell, vilket planen dock tycks förutsätt. Området planeras dessutom för en alltför liten befolkning samtidigt som det inte kommer att attrahera någon genomströmmande trafik av något slag, varken fotgängare eller bilar. Resultatet är att förutsättningar för ett levande folkliv saknas. Det enda som bidrar till att dra folk till området är Stena-terminalen, men den vill en del ledande politiker ta bort. Analysen av stråk och förutsättningar för folkliv förefaller mig totalt ogenomtänkt då den inte stämmer med verkligheten. Det är verklighetsfrämmande skrivbordsprodukt.

Tyvärr är det också så att alla hus som förekommer i skisserna och förslagen är skitfula hus med glasväggar. Det hela blir faktiskt inte all trivsamt. Det hade varit mycket bättre om de hus som exemplifierade vad som ska byggas vore mer lika Amerikahuset eller Wettergrens konfektionsfabrik längst västerut i det aktuella området. Kanske sydsidan och östersidan av Bryant Park i New York kan utgöra ett bra exempel på hur fina och vackra höghus och monumentala byggnader kan se ut medan nord och västsidan kan fungera som avskräckande exempel. De som gjort skisserna tycks i all fall ha förstått att olika höjder på husen kan medföra positiva värden, men det uppväger inte de tråkiga, intetsägande och fula fasaderna.

Bryant Park

Bryant Park mot sydöst

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements