Dumheter av Jenny Sonesson om förskolan

Jenny Sonesson är ledarskribent i Göteborgs-Posten. Hon har skrivit en ledare om problemen i förskolan i Göteborg. Det märkliga är att hon inte begriper problemen vilket faktiskt gör hennes ledare och det som står i den till rena dumheterna.

Det finns två grundläggande problem i förskolan i centrala Göteborg. Lokalbrist och personalbrist.

Det byggs inga förskolor trots att det byggs mängder med bostäder. Orsakerna till det är två, dels byggprocessen i sig där det är byggbolagen om i praktiken bestämmer vad som byggs. Det gör att det inte byggs några förskolor. Det är olönsamt. Del handlar det om att politikerna i praktiken släppt ansvaret för byggandet till privata bolag. Något som Sonesson gillar och därför inte tar upp i sin ledare. Avregleringen och privatisering är en del av problemet. Eftersom Sonesson stöder sådant är hon också en del av problemet. Dessutom ät det nåt fel i politikernas framförhållning, men det har också med planeringen av byggandet att göra. Staden sköter inte längre planeringen utan det gör de stora byggföretagen. Privatisering, marknadsstyrning och avreglering har lett till att inga förskolor byggs. Lokalbristen är ett faktum.

Personalbristen beror på att det inte utbildas tillräckligt många förskollärare. Underskott på förskollärare gör att personal slutar så fort det blir jobbigt. Personalomsättningen ökar vilket leder till att det blir ännu jobbigare. En negativ spiral skapas. Ett annat skäl att sluta och byta jobb är att öka sin lön. Genom att byta jobb, exempelvis från en förskola till en annan, kan en förskollärare öka sin lön rejält. Personalomsättningen ökar och arbetet blir tyngre för alla. Förskollärare lämnar yrket. Personalbristen ökar.

Jenny Sonesson tror att förskolans problem kan lösas genom att företag ska driva förskolor. Företag kan utan problem strata förskolor idag. Det hon föreslår är ingen förändring utan ingenting. Hon vet helt enkelt inte vad hon pratar. Men förskolor är inte en verksamhet som kan bedrivas lönsamt. Därför vill väldigt får privata företag driva förskolor. Vinsterna är helt enkelt för små.

Även om det fanns företag som skulle vilja driva förskolor skulle det ju inte på något sätt avhjälpa problemen. Privata företag ger oss inte fler förskolelokaler eller fler förskollärare. Inte heller bemanningsföretag.

Jenny Sonessons förslag är faktiskt på alla sätt dumt och korkat. Det innebär ingen förändring i förhållande till nuläget och det löser inga problem. Dessutom har hon inte begripit problemen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements