Självklart måste äganderätten ha inskränkningar

Äganderätten i ett samhälle måste självklart ha inskränkningar. Att tro och hävda nåt annat som Aleksandra Boscanin gör i GP är okunnig och naivt. Lagarna som stiftas gemensamt och demokratiskt i riskdagen står självklart över äganderätten.

Har du köpt en bil, dyra smycken och annat för stulna pengar kan du bli av me de köpta sakerna. det är en rimlig och självklar inskränkning i äganderätten. Rennäringslagen innebär inskränkningar i äganderätten, jaktlagstiftningen likaså liksom lagstiftningen om skog samt minerallagstiftningen. Samhället, dvs vi gemensamt, har bestämt hur marken ska nyttjas, vem som kan göra det och hur pengarna ska fördelas. Det finns en mängd lagar som reglerar hur djurhållningen ska se ut och vilka gifter som får användas i jordbruket. De innebär inskränkningar i äganderätten. Marknadsmässig ersättning utgår självklart inte till markägarna i de flesta fall.

Inskränkningar i äganderätten är mycket vanliga i Sverige och helt enkelt nödvändiga för att samhället ska fungera. Därför är det heller inget märkligt md att samhället kräver nya tillstånd för vattenkraftverken vilket Boscanin skriver om. Att skogsägare inte får avverka hur som helst när det gäller naturskyddad skog är heller inget märkligt. Att marknadsmässig ersättning inte utgår är också normalt.

Inskränkningarna i äganderätten är inget problem, det är en självklarhet och det är det normala. Men Boscanin verkar har dålig koll och kunskap på området. De höga kostnaderna för att miljöpröva vattenkraftverken kan självklart diskuteras och det är nog rimligt att staten stod för en del av den kostnaden. Men att lagar ska stå över äganderätten är i ett demokratiskt samhälle en självklarhet och en nödvändighet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements