Hur är det med bilbränderna – minskning eller ökning?

Mellan 2005 och 2015 ökade antalet bilbränder från 970 till 1 430 stycken enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Flertalet av dessa bilbränder anlades inte av kriminella ungdomar eller ens av ungdomar utan sådant hör till undantagen. Andelen av bilbränderna som är anlagda ett enskilt år varierar mellan cirka 40% och cirka 60%. Totalt sett är bilbränder mycket ovanliga händelser.

Sen 2015 finns det tecken på att antalet bilbränder minskat, i exempelvis Göteborg brann 129 bilar år 2015. 2017 var det 66 stycken. En halvering på två år. Flertalet av dessa bilbränder anlades inte av ungdomar. Vanliga orsaker till bilbränder försäkringsbedrägerier, tekniska fel och olyckor. 2009 uppgav räddningstjänsten att 58% av alla bränder i personbilar (156 stycken år 2009), övriga fordon (41) och containrar (60) var anlagda. Försäkringsbedrägerier finns med bland de anlagda bränderna.

Sen 2009 tycks det ha skett en minskning av antalet bilbränder i Malmö och Göteborg, men inte i Stockholm och mindre städer då ingen minskning skett på nationell basis.

Antalet insatser när det gäller bränder i fordon tycks dock inte ha ökat sen 1998, utan bara insatserna när det gäller anlagda bränder i fordon vilket är vad diagrammet ovan visar.

År 2008, ett år med mycket färre bränder, angav räddningstjänsten att 38% av bränderna i personbilar, andra fordon och containrar i Göteborg var anlagda. 2008 var det 73 bränder i personbilar och det är är jämförbart med år 2017. Anlagda bilbränder är med andra ord ovanliga och en minoritet av dem är anlagda av ungdomar. Samtidigt så minskar antalet bilbränder som inte är anlagda över tid.

Den minskning som kan ses i Göteborg när det gäller bilbränder verkar tydligare än på många andra orter i Sverige, jämför exempelvis med Uppsala och Malmö. Enligt polisens uppgifter har antalet bilbränder minskat mer i Malmö än vad MSB:s siffror visar beroende på lite olika sätt att räkna på. Diagrammen nedan visar antalet insatser per 1000 invånare för anlagda bilbränder. När det gäller insatserna för bilbränder i stort finns ingen ökning eller minskning sen år 2000 i landet som helhet, Stockholm eller Göteborg. Däremot finns en ökning i Malmö.

 

 

 

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements