Metoo-rörelsen är hederskultur

Torbjörn Tännsjö har skrivit en mycket intressant om hederskultur och hedersmoral i Aftonbladet med utgångspunkt från metoo-rörelsen. Han menar att hedersmoral och hederskultur kan vara mycket funktionellt när rättsstaten inte räcker till eller inte finns och att metoo-upproret är ett tydligt bevis på detta:

Då samhällets rättsapparat sviker tenderar hedersmoralen att ta vid. Det är inte så konstigt. Hedersmoralen kan ses som första steget ut från naturtillståndet med allas kamp mot alla. Klanen, gruppen, familjen fredar sig gemensamt med stöd i ett system av hedersrelaterade begrepp och handlingar. Kvinnor har också i vårt samhälle levt i vissa miljöer i ett slags naturtillstånd. De har svikits av samhället då de utsatts för sexuella övergrepp. Vi har just upplevt ett uppror mot detta – utfört enligt alla hedersmoralens regler.

[…]

Också Metoo-rörelsen har en baksida. Hederskulturen är aldrig rättssäker. Det är det viktigaste skälet till att man där det varit möjligt har övergått från hedersmoral till rättsstat. Det är också så vi bör förfara då metoo-revolutionen klingat av. Då vidtar det reformistiska arbetet framför allt på arbetsplatser och inom fackliga organisationer för att göra slut på det sexuella förtrycket. Nu blir frågor om lagar, regler, öppenhet, rättssäkerhet och så vidare centrala.

Tännsjö menar att hedersmoral och hederskultur tar plats när rättsstaten sviker. Det gäller för metoo-uppror såväl som för kvardröjande effekter när människor flyttar från en plats där rättsstaten inte fungerar och hederskultur är norm. En del människor behåller sin hederskultur trots att den i det nya samhället och sammanhanget inte längre fungerar, är dysfunktionell. Han menar vidare att när rättsstaten inte riktigt fungerar kan det uppstå hedersmoral och hederskultur bland ungdomar. De kriminella gatugängen i förorterna och deras våldsamma hämndspiraler menar han är ett resultat av detta.

Hederskultur är inte rättssäker och den handlar om hämnd. Den måste ersättas av lagar, regler, öppenhet och rättssäkerhet. När metoo nu försvagats är det dags att förändra lagstiftning och regler på arbetsmarknaden för att åtgärda problemen som förts upp i dagsljuset av metoo-upproret.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements