Ungdomsbrottslighet och ungdomsgäng ett allt mindre problem

Del 12 av 13 i serien Brottsutvecklingen sen 2005

I Göteborgsmedia har det nån vecka eller så varit fokus på ungdomsgäng som samlas på torg och invid affärer. Det fokuseras på att de har svarta kläder och att det är svårt att se dem riktigt. Vilket ju inte är nåt specifikt för ungdomar så här års. Alla svenska har svarta kläder, halsdukar, mössor och luvor så här års. Det är normal klädsel och inget märkligt. Därför är det märkligt att just den svarta klädseln betonas. Det är ju faktiskt inget konstigt med den.

Det är för mig självklart att det för många känns obehagligt med stora grupper störiga och skräniga ungdomar vid affären eller på torget. Det är i sig inget förvånande att folk tycker det. Men samtidigt är ungdomar som begår brott ett minskande problem. Ungdomar av idag är mycket skötsamma, betydligt skötsammare än när jag var ung på 1970-talet. I undersökningar är detta väldigt tydligt. Samma utveckling kan ses även sen år 2001. Utsattheten för våld bland ungdomar har minskat enligt de flesta existerande undersökningar. Deltagande i brott har minskat kraftigt. Alkoholbruk bland ungdomar har minskat kraftigt och narkotikabruk har stagnerat på en låg nivå. Det göteborgsmedia ägnat sig åt är alltså inget annat än falsk och felaktig skrämselpropaganda.

I den analys av ungdomars delaktighet och utsatthet för brott som används i den senaste Skolungdomsundersökningen om brott (SUB) från Brå finns data från CAN:s undersökning om skolelevers drogvanor samt Stockholmsenkäten från Stockholms stad och SUB. CAN:s undersökning genomförs bland elever i grundskolans årskurs nio och gymnasiets år 2 på ett urval av skolor i hela landet, medan Stockholmsenkäten genomförs bland samtliga elever i grundskolans årskurs nio och gymnasiets år 2 boende i Stockholms stad. I denna analys används dock enbart data gällande elever i årskurs nio.

I alla undersökningar som redovisats förutom SUB har utsattheten för brott minskat, framförallt de senaste åren. Att det inte minskat i SUB menar Brå beror på att undersökningen förändrats mycket kraftigt sen den förra undersökningen gjordes och att det därför inte finns någon jämförbarhet över tid i SUB.

När det gäller utsattheten för stöld visar de undersökningar som frågar om detta, dvs Stockholmsenkäten och SUB, en minskning fram till 2011 varefter det hela planat ut och därefter finns varken ökning eller minskning.

När det gäller ungdomar som deltagit i brottslighet har det skett en stark nedgång av andelen ungdomar som anger att de deltagit i våldsbrottslighet de senaset 10 åren. Utvecklingen ser likadan ut i de undersökningar som finns (SUB och Stockholmsenkäten). Mellan 2001 och 2015 har andelen halverats.

Även när det gäller delaktighet i stöld så har andelen ungdomar som begått nåt stöldbrott minskat de senaste 10 åren.

Det sista som redovisas i SUB är utvecklingen när det gäller narkotikabruk. Narkotikabruket är även det något som minskar eller är oförändrat beroende på vilken undersökning vi tittar på.

Det mesta tyder på att brottsligheten bland ungdomar minskar. Något som betyder att ungdomar blir allt skötsammare och att problemen med ungdomsgäng blir allt mindre. Skrämselpropagandan i göteborgstidninagrna är helt enkelt felaktig och bör inte tas på allvar. Nog för att det lokalt kan finnas tillfälliga problem, men det betyder faktiskt inte att det är ett ökande problem i samhället.

En bidragande orsak till att brottsligheten bland ungdomar går ner är med all sannolikhet att de dricker allt mindre. Alkoholkonsumtionen bland ungdomar i Sverige har rasat kraftigt de senaste 15 åren.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Hur är det med bilbränderna – minskning eller ökning?Butiksrån och stölder i butik har inte blivit vanligare >>
Advertisements