Självklart ska Stena-terminalen ligga kvar vid Masthuggskajen

I en bra ledare i ETC Göteborg skriver Gert Gelotte att Stenas Danmarksterminal självklart borde ligga kvar där den är. Vidare pläderar han för andra självklarheter som at inga lågbroar ska byggas i Göteborg och att en spårväg mellan Lindholmen och Masthugget måste gå i en tunnel för att en bro inte ska hindra den miljövänliga och nödvändiga fartygstrafiken på älven.

För att denna fartygstrafik ska garanteras i framtiden krävs det också att nya slussar byggs i Trollhättan. Något som Gelotte också påpekar. Dessutom berör Gelotte det faktum att Göteborg Hamn aldrig kommer att kunna förvandlas till strandpromenaden i Nice:

Ur stadsmiljösynpunkt är det Göta älv mellan Älvsborgsbron och den nya Hisingsbron som är hamnen. Fast ändå inte, inte riktigt. Göta älv är hamnens förutsättning. Hamnen är mycket mer än ett stycke vatten. Den är fartyg som passerar, fartyg som lägger till, lossar och lastar, fartyg som kastar loss, människor som kommer och går, liv och rörelse.

Låt oss komma ihåg detta när debatten om hamnens framtid ofta fastnar i drömmar om uteserveringar och kajpromenader. Sånt är också viktigt. Men Göteborg har inte medelhavsklimat. En hamn utan hamn, om ni förstår vad jag menar, ligger övergiven större delen av året.

Gelotte sammanfattar med att det behövs en tunnel för spårvägen, nya slussar i Trollhättan och att Stenas terminaler ska få ligga kvar så att Göteborgs hamn som vi uppfattar den kan bevaras. En ska glömmer han dock. Motorvägen, Oscarsleden, som hindrar oss från att nå ner till hamnen på ett enkelt sätt måste också förvandlas till en boulevard som vi kan korsa till fots på fler ställen än idag. Den barriär som leden utgör måste bort. Det krävs också för att vi ska uppleva Göteborg som en hamnstad med en hamn.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements