Arkitekterna som ritade det vackra Göteborg

Om en person får en fråga om vilka de vackraste delarna av Göteborg är komemr personen med stor sannolikhets vara Vasastaden eller Kungsladugård (Majorna kring Mariaplan). Kanske någon nämner nedre Johanneberg, Bagaregården eller Gamlestaden. Haga, Långedrag eller Kommendantsängen kanske också nämns av någon, fast de flesta säger nog Linnéstaden när de menar den sistnämnda stadsdelen.

Gemensamt för dessa stadsdelar är att bebyggelsen inte är modernistisk eller funktionalistisk och inte bilanpassad. Den är heller inte sönderbruten och förstörd på samma sätt som stora delar av innerstaden, hängmattan i Majorna, Masthugget och Olivedal är.

Enstaka vackra byggnader finns  även på annat håll och en del sammanhållna områden som exempelvis längs med Stora Nygatan.

Ingen kommer att nämna nån förort, ingen kommer att nämna nya Masthugget, nya Olskroken, Nordostpassagen i Olivedal, Landala eller Annedal.

Det är faktiskt ett förhållandevis begränsat antal arkitekter som ritat en stor del av den bebyggelse som finns i de stadsdelar jag nämnt. Mest kända av dem är sannolikt Adrian C. Peterson och Johan August Westerberg men det finns fler. Här kommer en liten förteckning som inte på något sätt gör anspråk på att vara fullständig, men de flesta finns nog med. En del av det som de ritat är dock rivet sen lång tid tillbaka. Detta gäller i Lorensberg (på Avenyn) och på en del andra platser. Flera arkitekter var också byggmästare, exempelvis P.J. Rapp, Joachim Dähn, August Krüger, och Sven Steen (F.O. Peterson & Söner).

Landshövdingehusen är bara i vissa fall arkitektritade och istället var det ofta byggmästarna som satte sin prägel på dem. Det var också vanligt med prefabricerade element och delar till landshövdingehusen.

Viktor Adler, Annedal, Inom Vallgraven, Masthugget, Vasastaden
Karl M. Bengtson, Hagen, Heden, Kommendantsängen, Lorensberg, Majorna, Änggården
Arvid Bjerke, Inom Vallgraven, Johanneberg, Liseberg, Lorensberg, Rambergsstaden, Utby
Bengt Wilhelm Carlberg, Nordstan, Stampen, Örgryte
Carl Wilhelm Carlberg, Inom Vallgraven, Liseberg,Nordstan, Stampen
Hjalmar Cornilsen, Inom Vallgraven, Kommendantsängen, Masthugget, Olivedal, Vasastaden
Carl Crispin, Vasastaden
Joachim Dähn, Inom Vallgraven, Vasastaden, Lorensberg
Adolf Wilhelm Edelsvärd, Inom Vallgraven, Haga,
Louis Enders, Gamlestaden, Inom Vallgraven, Nordstan, Majorna, Stampen
Harald Ericson, Inom Vallgraven, Johanneberg (nedre),
Sigfrid Ericson, Brämaregården, Haga, Johanneberg (nedre)
Arvid Fuhre, Bagaregården, Heden, Inom Vallgraven, Krokslätt, Kungsladugård, Johanneberg, Landala Egnahem, Lorensberg, Majorna, Olskroken,
Victor von Gegerfelt, Inom Vallgraven, Vasastan,
Gotthard Gillermo, Kungsladugård
Jonas Hagberg, Inom Vallgraven, Nordstan
K.S. Hansson, Kungsladugård
Robert Hanson, Annedal, Vasastaden
Björner Hedlund, Haga, Inom Vallgraven, Landala, Lorensberg, Masthugget, Vasastaden
Hans Hedlund, Annedal, Haga, Inom Vallgraven, Klippan, Lorensberg, Masthugget, Nordstan, Vasastan
Birger Johansson, Kungsladugård
Ernst Jämfelt, Kungsladugård
August Krüger, Inom Vallgraven, Lorensberg, Vasastaden
Ernst Krüger, Gamlestaden, Inom Vallgraven, Olskroken
H. Larsson, Kungsladugård,
Julius Eduard Leo,
Albert Lilienberg, Bagaregården, Johanneberg (nedre), Kungsladugård, Landala Egnahem, Lorensberg, 1923 års jubileumsutställning, Örgryte (villastad),
Vilhelm Mattson, Inom vallgraven, Nordstan
Conny Nyquist, Inom vallgraven, Johanneberg
Adrian C. Peterson, Annedal, Inom Vallgraven, Landala, Lorensberg, Majorna, Masthugget, Sannegården, Vasastaden
Gunnar L. Peterson, Kungsladugård
P.J. Rapp, Haga, Inom Vallgraven, Lorensberg, Vasastaden
Yngve Rasmussen, Hagen, Inom Vallgraven, Långedrag, Malevik, Nordstan, Olskroken, Stampen, Vasastaden,
Karl Samuelsson, Johanneberg
Sven Steen, Inom vallgraven, Nordstan
R.O. Swensson, Gamlestaden, Kungsladugård, Lorensberg, Olivedal, Masthugget, Stampen
Ernst Torulf, Lorensberg, Stampen,
Johan August Westerberg, Annedal, Inom Vallgraven, Kålltorp, Lorensberg, Olivedal, Vasastaden,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements