Otrygga anställningar har blivit vanligare

Del 6 av 23 i serien Klass i Sverige

I rapporten Nomaderna på den svenska arbetsmarknaden från tankesmedjan Katalys tittar författaren på hur antalet tillfälliga jobb ökat som en del i den utveckling som beskrivs i en annan rapport från Katalys, Det nya arbetslivet: management-by-stress. Det som skriv i rapporten är intressant och i Internationalen har Marco Jamil Espvall skrivit följande om rapporten:

Otryggheten i arbetslivet har vuxit kraftigt sedan 1990-talet. Tillfälliga anställningar har ökat med hela 60 procent och utgör idag en sjättedel av alla anställda. Det är framförallt för människor i arbetarklassen som otryggheten ökat. Det visar en ny rapport av tankesmedjan Katalys skriven av doktoranden Johan Alfonsson vid Göteborgs universitet.

– Arbetslivet har blivit allt mer otryggt. Otryggheten har dock växt på olika sätt för olika grupper. Det är framförallt arbetarklassen som fått en betydligt sämre position på arbetsmarknaden, säger Johan Alfonsson.

Sedan 1990 har skett en markant förändring av vilken typ av tillfälliga kontrakt som är vanligast. Från att vikariat utgjort den vanligaste tillfälliga anställningsformen har det istället blivit behovsanställningen, som är den otryggaste anställningsformen. Även denna utveckling är klassbunden. Idag återfinns 80 procent av alla behovsanställningar i arbetarklassen, enbart två procent i den övre medelklassen.

– Utvecklingen har förstärkt klasskillnaderna i samhället. En arbetare har idag betydligt sämre möjlighet att uppleva trygghet för sitt arbete och sina inkomster jämfört med för 30 år sedan. Många tvingas leva som nomader på arbetsmarknaden, säger Johan Alfonsson.

– Otrygghet diskuteras ofta i termer av brott och straff i dag men en annan vanlig otrygghet finns på arbetsmarknaden och drabbar en stor del av befolkningen dagligen. Ändå talas väldigt lite om otryggheten i osäkra anställningsförhållanden. Vår rapport pekar på behovet av att prata om otrygghet på ett annat sätt för att förbättra människors liv i dag, säger Niels Stöber, utredare på Katalys.

Det kan tilläggas att den stora ökningen när det gäller tillfälliga jobb kom på 1990-talet.

Det finns dock en grundläggande brist i rapporten. En stor del av det som lett till en ökande otrygghet på arbetsmarknaden tas inte upp. Det finns inget om bemanningsföretagens framväxt som ju har en mycket stor betydelse för omorganisering av arbetslivet så som den beskrivs i rapporten om stress som styrmedel. Detta gör att rapporten om den ökade otryggheten faktisk känns lite ofärdig.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Med stress som styrmedelIntressant om lobbyismen >>
Advertisements