Fängelsestraff för styrelseledamöter i IGE Resources

Svea hovrätt meddelade i tisdags att domen mot två styrelseledamöter, Ulrik Jansson och Terje Enström Lien i IGE Resources står fast. De båda döms till fängelse om 2 år och 3 månader vardera samt näringsförbud för grov trolöshet mot huvudman samt i Ulrik Janssons fall också för bokföringsbrott.

Hovrätten gör därmed samma bedömning som tingsrätten, nämligen att det inte var fråga om affärsmässiga transaktioner när IGE, noterat på Oslo Börs, i januari 2013 förvärvade Johan Ulanders bolag Alluvia Mining innehållande vissa rättigheter kring guldprospektering och därefter lät utbetala 50 miljoner kronor som förskottsbetalning:

Åklagaren har under målet pekat på att Ulrik Jansson och Terje Engström  i egenskaperna som styrelseordförande och styelseledamot har missbrukat sina förtroendeställningar. Detta då de dels har ingått avtal med Alluvia MIning om förvärv av Ghana Gold AB, dels förskottsbetalat 50 miljoner kronor utan att något säkerhet ställts.

Affären gjordes trots att de två övriga styrelseledamöterna samt vd:n för IGE ansåg att beslutsunderlaget för affären var bristfällig och påtalade att finansiering saknades samt att de ifrågasatte affärsnyttan. Vd:n för IGE varnade till och med för att bolagets kassa skulle tömmas och bolaget skulle få svårt att klara fortsatt drift. Detta var några av de besvärande omständigheterna som hovrätten noterat i domen.

[…]

Ulrik Jansson och Terje Engström har försvarat sig med att säkerhet för förskottsbetalningen ställts i form av pantsatt aktier i AMT Group (som Johan Ulanders Conventus Ltd innehade) och att bolaget inte hade skadats om bolaget realiserat panten och att bolaget inte gjort tillräckligt för att försöka att realisera denna.

Svea hovrätt har dock kommit fram till att aktierna saknade alltjämt värde för IGE.

Den tidigare styrelseordföranden Ulrik Jansson och den tidigare styrelseledamoten Terje Enström Lien åtalades eftersom dessa två hade en mer aktiv roll och var de som faktiskt genomfört affären. VD hade ställt sig kritisk till affären.

– Det är en bra dom såtillvida att det som händer i styrelserummen i de börsnoterade bolagen också kan medföra ansvar straffrättsligt. Affärslivet får inte vara ett fredat område för polis och åklagare och det ska inte gå att komma undan med att vissa risker är nödvändiga när det gäller företagsaffärer, säger vice chefsåklagare Olof Kronlund, i ett pressmeddelande.

Alluvia Mining som förvärvades av IGE hade dessförinnan överlåtits i flera led under en kortare tid. Flera advokatbyråer och revisionsbyråer har varit inblandade på ett eller annat sätt i transaktionerna kring dessa rättigheter innan IGE:s revisor avsade sig sitt uppdrag och gjorde en anmälan om misstänkt brott.

– Det var bra att revisorn reagerade och sedan att domstolarna kunde se igenom de tilltalades förklaringar och konstatera att detta inte var affärsmässigt, utan att det var andra intressen än bolagets egna som styrde i denna affär, säger Olof Kronlund.

Det har i målet inte framkommit något som visar att de tilltalade fick egen vinning genom affären, utan den har snarare gynnat andra bolag och personer. De två dömda verkar alltså inte ha tjänat nåt på affären.

– Skadan för aktieägarna är dock lika stor, oavsett vem som fick vinningen. Därför är det ett högt straffvärde i denna brottslighet, säger Olof Kronlund.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements