Lisa Magnusson på DN begriper inte svensk narkotikalagstiftning

Lisa Magnusson har skrivit en ledare i DN om fentanyl och dödsfall. Men hon verkar varken ha begripit frågan i sig eller svensk narkotikalagstiftning. Fentanyl är en helt laglig medicin, en smärtstillande drog som är starkare och bättre än morfin i många sammanhang. Den har använts sen 1960-talet. Att helt förbjuda användningen av fentanyl som Lisa Magnusson verkar vilja är sannolikt både praktiskt omöjligt och olämpligt.

Fentanyl är narkotikaklassat och att sälja den på gatan är förbjudet. Dvs det rimliga förbudet när det gäller fentanyl finns redan och det behöver inte införas nåt nytt förbud. Lisa Magnusson är helt enkelt ute och cyklar. Medlet har missbrukats länge, men först de senaste 10-15 åren har missbruket spritt sig. Genom att fentanyl är så starkt är det lätt att överdosera vilket medfört förhållandevis många dödsfall.

Det stora problemet med dödsfall är dock så kallade fentanylanaloger, medel som har samma effekt som fentanyl men inte kemiskt är fentanyl. Dessa kan vara både starkare och svagare än fentanyl och dessutom ha biverkningar som fentanyl inte har. På grund av detta är det ännu lättare att överdosera fentanylanaloger än fentanyl. Så länge en fentanylanalog inte är klassad som narkotika eller läkemedel kan den dessutom säljas öppet och så vitt jag förstår lagligt på internet. Varje enskild fentanylanalog är ett eget kemiskt ämne och måste bli klassade som narkotika separat. När ett ämne blir klassat som narkotika byter tillverkarna till ett nytt ämne, en fentanylanalog.

Om någon säljer en fentanylanalog som inte är narkotika så är det alltså inte olagligt i sig, men om folk dör på grund av det aktuella ämnet så blir det förstås ett brott. Därför har också två personer åtalats för grovt vållande till annans död på grund av försäljning av fentanylanaloger.

Lisa Magnusson ledare är helt enkelt en oinsatt och meningslösa ledare. Fentanyl och fentanylanaloger är redan förbjudet eller förbjuds i den takt som lagstiftarna hinner med. Hennes föreslagna lösning är icke-funktionell eftersom kemisk formel är det samma som olika preparat. Att kriminalisera preparatet är alltså exakt den lagstiftning som finns idag.

Fentanylanaloger är lika lite samma sak som fentanyl som morfin är samma sak som heroin. Att fentanyl är narkotikaklassat innebär inte att en fentanylanalog är det. Det handlar om olika preparat, olika ämnen, med olika kemiska formler. Hade det varit så enkelt som Magnusson tror att det är så hade det redan varit åtgärdat.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements