23-åring friad för angrepp mot polisbil i Malmö

Malmö tingsrätt frikände en 23-årig man som stått åtalad för allmänfarlig ödeläggelse avseende en polisbil i Malmö. Skälet till att mannen frikändes var enligt tingsrätten att det genom bevisningen i målet inte var ställt bortom rimligt tvivel att det var den åtalade mannen som placerat och antänt två pyrotekniska produkter på polisbilen.

Den 29 december 2017 inträffade en eller flera explosioner på en polisbil på Sallerupsvägen i Malmö. Explosionerna förorsakade omfattande skador på polisbilen och från bilen kom plåtdetaljer att slungas ut. Bland annat hamnade en plåtdetalj ute på Sallerupsvägen ca 40 meter från polisbilen. I domen konstaterar tingsrätten att detta är ett mycket allvarligt angrepp på rättsväsendet.

– Att brottet utgjort ett allvarligt angrepp mot rättsväsendet med ett högt straffvärde är uppenbart, säger rådmannen Jacob Heister, i ett pressmeddelande. För att någon ska kunna fällas till ansvar för brott krävs dock att det är ställt bortom rimligt tvivel att det är den åtalade som är skyldig till gärningen.

Vid bedömningen kom tingsrätten fram till att det fanns omständigheter som var besvärande för den åtalade. Det gällde främst att han påträffats cirka 100 meter från den plats där polisbilen stod parkerad och att han hade kläder snarlika de som framgår av den övervakningsfilm som visar händelseförloppet. Han lämnade också uppgifter om att han sett en person springa från platsen, uppgifter som inte kunde bekräftas vid sökning med polishund.

Enligt tingsrätten fanns det även omständigheter som försvagade åklagarens talan. Det har till exempel inte varit möjligt att göra en jämförelseanalys mellan övervakningsfilmerna och de kläder den åtalade hade på sig när han greps. Det har inte heller hittats några tekniska spår som knyter den åtalade till gärningen. Det går inte heller att utesluta att sökningen med polishund kan ha påverkats av att den tilltalade lämnat otydliga instruktioner. När den åtalade påträffades av polis vid en busshållplats i direkt anslutning till händelsen fanns det också en annan person vid busshållplatsen. Att den personen inte har identifierats och kunnat höras utgör enligt tingsrätten en betydande brist i utredningen.

Vid den samlade bedömning som ska göras ledde dettta tingsrätten till slutsatsen att det inte är ställt bortom rimligt tvivel att det är den åtalade mannen som är ansvarig för angreppet mot polisbilen. Av den anledningen så frikändes han från allmänfarlig ödeläggelse. En nämndeman var skiljaktig,  ansåg att bevisningen var tillräcklig och ville därför döma honom för brottet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements