Statliga miljarder hotar klimatet

Den svenska statskassan subventionerar enligt Naturskyddsföreningen klimatskadliga aktiviteter för minst 30 miljarder kronor per år. En summa som är tre gånger så stor som miljö- och klimatsatsningarna. Subventionerna finns i många sektorer, har funnits länge och undergräver effekten av andra klimatsatsningar. Det framgår i en ny kartläggning från Naturskyddsföreningen.

Klimatskadliga subventioner

När regeringen i september presenterade 2018 års statsbudget stod det klart att anslagen till klimat och allmän miljö- och naturvård höjts ordentligt – en fördubbling sedan 2014. Men i svensk skattelagstiftning finns sedan decennier ett stort antal skatteundantag och -nedsättningar till klimatskadliga verksamheter. Sänkta energi- och koldioxidskatter och andra subventioner kostar staten mångmiljardbelopp och bromsar resan mot nollutsläpp.

I en ny, omfattande kartläggning har Naturskyddsföreningen granskat hur de statliga finanserna stödjer klimatskadliga aktiviteter för 30 miljarder per år. Rapporten redogör för vad klimatskadliga subventioner innebär, varför de bör avskaffas – och vad alternativen kan vara.

Sverige har i olika internationella sammanhang lovat att fasa ut de klimatskadliga subventionerna. Dessutom uppmanar såväl Parisavtalet, G7, G20, EU-kommissionen och FN:s Agenda 2030 att länder avveckla miljöskadliga subventioner. Men varken nuvarande regering, den förra eller någon tidigare regering sedan 50-talet har tagit itu med problemet. Naturskyddsföreningen menar att fler av subventionerna enkelt kan tas bort i detta nu:

I sin nya rapport kräver Naturskyddsföreningen att merparten av alla subventioner fasas ut till 2022, men man har inte beräknat hur stor andel som skulle vara möjlig att ta bort på den tiden. Svårast att komma åt är sådant som regleras av internationella avtal, till exempel flygtrafik till och från Sverige.

– Egentligen vill vi ju ta bort alla. Men där är vi realistiska och inser att vissa är lättare ta bort medan andra till exempel kräver att internationella avtal omförhandlas. Det handlar egentligen om hur långt det är möjligt att ta sig på en mandatperiod men vi har inte siffersatt det, säger David Kihlberg.

Ser du några subventioner som redan idag skulle vara möjliga att börja fasa ut?

– Till att börja med borde man verkligen ta bort subventionerna på diesel och det går att göra en del för att flyget ska betala sina miljökostnader. Det handlar bland annat om flygskatten som träder i kraft, men även om att se över momssatser och bidrag till flygplatser. Sedan finns det en del subventioner inom bilismen som man skulle kunna åtgärda enkelt, som reseavdrag och förmånsbilar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements